TRAWELL มาจากคำว่า ‘Travel’ + ‘Well’ ประมาณว่าเป็นการท่องเที่ยวดีๆ ง่ายๆ คือเราจะปฏิรูปชุมชนแออัดในเขตพระนครให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ด้วยเหตุผลเพียง 2 ประการ เพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชน และเพื่อรักษาชุมชน รักษาภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมานับร้อยปี เดิมทีเราเริ่มจากการรวมตัวเฉพาะกิจของคน 5 คนที่ต้องการมาร่วมประชุมผู้นำเยาวชนโลก นาม One Young World Bangkok Summit 2015 แต่รวมกันไปรวมกันมาจากโครงการ วันนี้มันกลายมาเป็น Social Business อย่างเต็มตัว ก่อนหน้านี้เราต้องผ่านการประกวดโครงการมาถึง 4 ด่าน คัดไอเดียโดนๆ คัดความเป็นไปได้ รวมไปถึงคัดโหงวเฮ้งว่าจะทำกันจริงรึเปล่า จากพนักงานออฟฟิศก็พากันลาออกมาสานต่อโครงการ การท่องเที่ยวจะพลิกฟื้นชุมชนได้หรือไม่ จากสิ่งที่วาดฝัน พอลงมือทำจริงจะเป็นอย่างไร จะคอยมารายงานและเล่าสู่กันฟังอย่างต่อเนื่อง 🙂

ธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์
ประธานบริหาร