องค์การเวิร์ลแชร์เป็นองค์การไม่แสวงหากำไร ที่ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ และในปีพ.ศ.2556 องค์การเวิร์ลแชร์ได้ขยายสำนักงานมาที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเป็นองค์การเอกชนระหว่างประเทศที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงแรงงาน โดยทำหน้าที่ดูแลโครงการสนับสนุนช่วยเหลือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สามารถแบ่งปันความรักไปทั่วโลกผ่านการสนับสนุนและช่วยเหลือ เพื่อให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อยต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้อเฟื้อ โครงการรับเด็กอุปถัมภ์ โครงการพัฒนาภูมิภาค โครงการช่วยเหือทางการแพทย์ เป็นต้น
แบ่งปันและช่วยเหลือผู้ที่กำลังทุกข์ทรมานจากความยากจนสงคราม ภัยพิบัติ ฯลฯ ทั่วโลกโดยไม่คำนึงถึงการแข่งขัน เพศ หรือศาสนา

จันทร์จิรา คืนมาเมือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

จัดค่าย, ทำกิจกรรมสำหรับเด็กในพื้นที่ยากไร้, สอนภาษา, ทำตุ๊กตา ขนมปัง, แจกอาหารและของขวัญให้เด็ก เป็นต้น