กิจกรรมสำหรับคนด้อยโอกาส ปี 2551

อิสรชนมีความตั้งใจในปี 2551 นี้ว่าจะพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ชีวิตในสังคมที่อิสรชน ดำเนินกิจกรรมอยู่ ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเข้าถึงในทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ทั้งในกลุ่ม ผู้ขายบริการในที่สาธารณะ ครอบครัวเร่ร่อนไร้บ้าน เด็กและเยาวชนในชุมชนทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ที่ เราจะรุกเข้าไปให้มากยิ่งขึ้น

กระบวนการที่เราคัดกรองและเพียรพยายามที่จะสร้างขึ้นมา ได้แก่ การก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อชีวิต ที่ตั้งใจจะเปิดโอกาสให้กลุ่มที่หลากหลายเข้ามาเรียนรู้และใช้บริการเป็นที่พักพิง หรือ ที่ปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนที่อยู่ในใจ โดยที่ ตั้งใจจะให้มีบริการที่หลากหลาย ทั้งด้าน การศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ที่ จะทำให้ เขาเหล่านั้น มีชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  อีกกระบวนการกนึ่ง ที่เรา ตั้งใจไว้   การออกไปตามที่ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นที่สาธารณะและชุมชนต่าง ๆ โดยรถเคลื่อนที่ ที่ภายในรถบรรจุสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย ที่พร้อมจะให้ สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งได้เรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ในรถคันดังกล่าว ที่จะ ตระเวนไปให้มากที่สุด และให้ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

กระบวนการที่ขาดไม่ได้ คือการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเข้ามาเป็นอาสาสมัครลงแรงในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ หรือ ให้คำแนะนำทางวิชาการที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างโอกาสในสังคม รวมถึง การสนับสนุนในรูปแบบของ อาคารสถานที่ หรือที่ดิน รวมถึงสิ่งของ อาหาร ขนม เสื้อผ้า หรือแม้กระทั่งงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ จะเกิดขึ้น และสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะ ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืนและถาวร  กระจายโอกาสได้อย่างไม่หยุดหย่อน หาก สังคม ในทุกภาคส่วน ต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือ และ ช่วยในศักยภาพ หรือ กำลังที่อยากจะช่วย ที่นอกเหนือจากการชื่นชมและให้กำลังใจ

สำนักเลขาธิการ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์)
50/357 หมู่บ้านพนาสนธิ์ 2 ถนนนิมิตใหม่
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2914 5146
ประสานงาน 086 687 0902, 086 628 2817
www.issarachon.com

หากท่านสนใจจะร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

สามารถโอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย สาขาปิ่น เกล้า
ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
เลขที่บัญชี 031 – 0 – 03432 – 9

ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่นเกล้า
ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
เลขที่บัญชี 706-2-33411-2
ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาย่อย รามอินทรา
ชื่อบัญชี นายนที สรวารี
เลขที่บัญชี 171-221450-1

และแฟ๊กซ์ใบโอนเงินมาที่ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ระบุว่าสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการใดของสมาคมฯ

หากคุณมีเพื่อน หรือคนรู้จัก กรุณาบอกต่อ ถึง สิ่งดีดี ที่เขา จะได้มีโอกาส มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมดีดี ร่วมกันกับ คุณ

หวังว่า คุณ จะเป็นส่วนหนึ่งของ การสร้างโอกาสให้สังคมได้

อิสรชน : ไร้กรอบ ไร้กาลเวลา ไร้ความคาดหมาย ไร้ความคาดเดา มีแต่ความสม่ำ เสมอในทุกสิ่งที่คิดและทำ

รูปภาพของ admin

ขยะ ของเหลือใช้ เป็นทุนทำงานภาคสังคมได้

ผู้สนใจที่รักทุกท่าน

หากที่บ้าน ที่สำนักงาน ของคุณ ของของที่ไม่ใช้แล้ว จะพวก

- กระดาษหนังสือพิมพ์

- กระดาษถ่ายเอกสาร

- กระดาษอื่น ๆ

- ขวดพลาสติก

- คอมพิวเตอร์เก่า ๆ

- อุปกรณ์สำนักงานเก่า ๆ

- เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ๆ

จำนวนน้อยหรือมากกว่า ตาม อยากจะ ทิ้ง หรือขาย แต่ คุณรู้สึกเสียดาย เพราะขายทีไร ได้เงินไม่มาก ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดี

สามารถบริจาค ของเหล่านั้น หรือ ติดต่อให้สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ไม่รับของเหล่าหนั้น เพื่อนำมาขาย แล้วนำเงิน มาเป็นทุนสนับสนุน การดำเนินงานของสมาคมฯ ได้นะครับ

ท่านจะสามารถทำบุญ หรือ สนับสนุนกิจกรรมดของสมาคมฯ ได้โดยไม่ต้องลงทุน หรือควักกระเป๋าเพิ่ม เพียง คุณขายของเหล่านั้น แล้ว นำเงินบริจาค ให้เราทำงาน หรือ หากของมีจำนวนมาก ๆ เรายินดี ประสานงาน หารถ รับซื้อ ไปรับซื้อถึงที่

รูปภาพของ admin

ขอที่ตั้งกลอ่งรับบริจาค

เพื่อนพ้องท่านใด มีสถานที่ที่อนุญาตให้ตั้งกล่องรับบริจาคได้ โปรดแนะนำด้วย ร้านกาแฟ ร้านหนังสือ หรือ สำนักงานของใคร อนุญาต ของ สถานที่ ตั้ง กล่อง สามกล่อง เพื่อระดมทุนในการนำมาทำงานกับคนเร่ร่อนไร้บ้าน และคนด้อยโอกาส ไขกล่องเดือนละ หนึ่งครั้ง ขอตั้ง ไว้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นะครับ ขอความกรุณาด้วย ติดต่อด่วน ที่ ครูเอ๊กซ์ 086 687 0902

แสดงความคิดเห็น