กิจกรรมจิตอาสาที่ผ่านมา

โครงการ อนุสรณ์สถานดิน เข้ม เย็นยิ่ง 27 – 28 ธันวาคม 2551

27 – 28 ธันวาคม 2551
โครงการ อนุสรณ์สถานดิน เข้ม เย็นยิ่ง
เพื่อเผยแพร่ประวัติการใช้รับใช้ชาติ หนึ่งในขบวนการเสรีไทย ตามรอย อาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท


ประวัติ
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ.2484 คนไทยจำนวนหนึ่งในประเทศอังกฤษไม่ยอมกลับประเทศ และได้ร่วมกันก่อตั้งคณะเสรีไทยขึ้นในอังกฤษ (Free Siamese Movement) เพื่อประกาศไม่ยอมอยู่ใต้อาณัติรัฐบาลไทยที่ยอมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น เสรีไทยจำนวน 36 คน สมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพบกอังกฤษ อาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีรหัสชื่อ "นายเข้ม เย็นยิ่ง" มีเพื่อติดต่อกับเสรีไทยในประเทศไทย จึงได้ขึ้นขึ้นเครื่องบิน กับสหายเสรีไทยอีกสองคนมามุ่งมาสู่แผ่นดินไทย ลงมาที่บริเวณวัดวังน้ำขาว จังหวัดชัยนาท ร.ต.เข้ม ถูกเจ้าหน้าที่ไทยและชาวบ้าน ช่วยกันล้อมจับกุมตัวไว้ได้ และถูกนำมาขังล่ามโซ่ไว้บนศาลาวัดวังน้ำขาว อำเภอวัดสิงห์ เป็นเวลาหลายวัน หลังจากชาวบ้านได้ทำความเข้าใจถึงเจตนารมย์ ด้วยความช่วยเหลือต่างๆ ร.ต.เข้ม จึงมีโอกาส เข้าพบกับ นายปรีดี พนมยงค์ ทำให้ฝ่ายเสรีไทย เริ่มส่งวิทยุไปยังกองทัพอังกฤษที่อินเดีย ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตรสามรถทำให้ประเทศไทยดำรงเอกราชอยู่รอดปลอดภัยมาจนทุกวันนี้

ช่วงเวลารับใช้ชาติดังกล่าวเป็น ประสบการณ์ชีวิตที่สำคัญ ก่อนที่อาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จะกลับไปเรียนต่อ และกลับมาทำงานเป็น ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ และที่สำคัญ ได้ก่อตั้ง มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ขึ้นที่ชัยนาท เป็นที่ๆชาวบ้านได้ช่วยเหลือท่านให้งานรับใช้ชาติสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และสร้างนักพัฒนาสังคม อาสาสมัครต่างๆ ทำงานพัฒนาสังคมต่างๆระดับชุมชน จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันยังคงมีชาวบ้านที่ได้เคยพบอาจารย์ป๋วย ตอนที่โดดร่มลงมา ชาวบ้านยังได้เก็บร่วมชูชีพ เสาไม้ที่ถูกมัด ตลอดจนอยากเผยแพร่ประวัติ แห่งความดี ไปสู่ชนรุ่นหลัง

 แนวคิดในการขึ้นไปสร้างอนุสรณ์สถาน                         
ในปี 2541 ผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก อ.ป๋วย ชาวบ้านในพื้นที่ ได้มีแนวคิดจัดทำอนุสรณ์สถาน ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ขึ้น บริเวณวัดวังน้ำขาว เพื่อเผยแพร่แนวคิดการทำงานรับใช้ชาติในช่วงเสรีไทย  ซึ่งไม่เน้นที่การเชิดชูบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านคงไม่ต้องการนัก แต่เพื่อเชื่อมโยงแนวคิด ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์การทำงานรับใช้ชาติ ให้ที่ผ่านมา ผ่านแนวคิดบ้าน วัด โรงเรียน จึงได้ร่วมแรงร่วมใจมีการจัดทำกฐินเพื่อจัดทำขึ้นในปี 2542-2543 ตั้งแต่ชาวบ้านในชุมชนวัดวังน้ำขาว ธนาคารออมสินภาค 4 ศิษย์เก่า ญาติมิตรสหายผู้เคารพ และคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โดยมีมูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทยเป็นแกนนำอย่างไรก็ตามยังไม่ทันวางศิลาฤกษ์ ได้ร่วมแรงร่วมใจ อ.ป๋วยก็ถึงแก่อนิจกรรมในเดือน ก.ค.2542 กิจกรรมนี้จึงกลายเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยอาลัยรัก เป็นกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ล้วนตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนกุศล จากการสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ให้เกิดเป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้ศึกษาเรียน รู้ประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของสัตตบุรุษท่านนี้ แต่เมื่ออนุสรณ์สถานนี้ยังไม่แล้วเสร็จได้เกิดข้อจำกัดในการสร้างขึ้น ทำให้งานไม่แล้วเสร็จไม่ได้รับการสานต่อ เกือบนับสิบปี ปัจจุบัน 2551 ชาวบ้านวัดวังน้ำขาวจึงได้มีแนวคิดในการย้ายอนุสรณ์สถาน ออกจากวัดวังน้ำขาว โดยได้รับความร่วมมือให้ใช้พื้นที่โรงเรียนวัดวังน้ำขาว เพื่อสานต่อเจตนารมณ์เดิมให้แล้วเสร็จ ทางมูลนิธิจึงได้มีแนวคิดในการดำเนินงานต่อ ในการสร้างอาคารอนุสรณ์สถานดิน เพื่อเผยแพร่ ประวัติ แนวคิด การทำงาน ดังที่ได้กล่าวข้างต้นเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ของชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ได้เกิดเรื่องราวอันส่งผลต่อประเทศชาติขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เครือข่ายจิตอาสา จึงได้ชวนอาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายที่สนใจเข้าร่วม สร้างอนุสรณ์สถานดิน ในวันจิตอาสา 27 ธันวา ครบรอบสี่ปีที่เกิดคลื่นน้ำใจช่วงสึนามิ ถึง 28 ธันวาคม สี่ปีที่ผ่านมาจิตอาสาได้เติบโตขึ้นเป็นงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคมหลากหลายรูปแบบต่างๆ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1.      ได้ทำบุญสร้างอาคารอนุสรณ์สถานดินร่วมกัน
2.      ได้เรียนรู้เทคนิคการทำอาคารดินเบื้องต้น
3.      ได้เรียนรู้ในพื้นที่ประวัติศาสตร์การรับใช้ชาติกับชาวบ้าน เยาวชนในพื้นที่

 สวัสดิการ
1.      อาหาร 5 มื้อ
2.      มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ (หน้าโรงเรียนเซนต์จอห์น) – โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
3.      พักในห้องประชุมโรงเรียนหรือบ้านชาวบ้าน (ท่านที่มีเต้นท์ถุงนอนสามารถนำมาด้วยได้)

  รายละเอียดกิจกรรม       
วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2551

06.00 - 9.30                 เดินทางสู่ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว จ.ชัยนาท
9.30 – 10.00            ฟังแนวคิดการจัดทำอนุสรณ์สถาน ประวัติที่มา
10.00 - 11.00               ฟังการบรรยายสไลด์ (ภาคทฤษฎี)
10.30 - 12.00               เรียนรู้เรื่องการทดสอบดิน
12.00 - 13.00               พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 - 16.00               เริ่มเรียนรู้และช่วยกันก่อผนังดิน
16.00 - 18.00               พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 - 18.30               รับประทานอาหารเย็น
19.30 - 20.30               ร่วมพูดคุยกับชาวบ้าน ผู้มีประสบการณ์ พบ อ ป๋วย ตอนกระโดดร่มลง บริเวณวัดวังน้ำขาว

วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2551
07.30 - 08.30               รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
08.30 - 12.00               เรียนรู้การก่อผนังดินต่อ
12.00 - 13.00               พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 - 15.00               เรียนรู้การทำสีดิน(เคลือบผนัง)
15.00 - 15.30               รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ถ่ายรูปร่วมกัน
16.00 – 20.00               เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยปลอดภัย  

(สมทบค่าใช้จ่ายรวมค่าเดินทาง    ท่านละ 690 บาท     รับสมัครอาสาเพียง  80 ท่าน)

                                 

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา               
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย เพื่อโครงการจิตอาสา
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 043-264726-6
แฟกซ์รายละเอียดการโอนมาที่ 02-319-5019  โทรยืนยันการโอน ที่ 086-530-0012, 02-319-5017
และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์และสลิปการโอนเงินมาที่ jidapa@volunteerspirit.org

ภายในวัีนที่ 23 ธันวาคม 2551

 

ร่วมสนับสนุนสื่อสารความดีโดย "สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)"

ร่วมอาสานำเสื้อผ้าไปคลายหนาวให้คนสนามหลวง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑

ร่วมอาสานำเสื้อผ้าไปคลายหนาวให้คนสนามหลวง

ช่วงนี้อากาศหนาวแล้ว หลายคนนอนหลับสบายใต้นวมในห้องนอน แต่พี่น้องคนสนามหลวงนอนใต้แสงเดือนแสงดาว เราจึงขอเชิญท่านมาร่วมกันนำเสื้อผ้า ถุงเท้า หมวกไหมพรม กันหนาว ไปแบ่งปันกัน ในคืน วันศุกร์ที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๑ นี้ เวลา ๒๐.๐๐ น. นัดพบกันที่บริเวณสามเหลี่ยมน้ำพุ ฝั่งตรงข้ามกับทางเข้าด้านหน้าวัดพระแก้ว นอกจากไปแบ่งปันสิ่งของแล้ว เราจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนแบ่งปันทุกข์สุขกัน  

ต้องการเข้าร่วมกับเรา

* นำของที่จะไปแบ่งปันมาให้ที่ มอส. เพื่อการจัดการล่วงหน้า ซึ่งขณะนี้เรามีเสื้อผ้าอยู่จำนวนหนึ่งแล้ว ถ้าท่านจะหิ้วไปเองให้แน้ใจว่าเสื้อผ้าสะอาดพร้อมใส่ได้ทันที ไม่ต้องไปซัก หรือซ่อม
* ถ้าสะดวกให้เอาขนม เครื่องดื่ม ติดไม้ติดมือไปด้วย เพื่อจะได้คุยไป เคี้ยวไป
* ต้องการร่วมให้แจ้งล่วงหน้า ตามรายละเอียดข้างล่าง

ติดต่อเราที่

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

thaivolunteer@yahoo.com โทร. 083-4666233 , 081-4884231,

อาสาสร้างหอปฏิบัติธรรมดิน วันที่ 17 -18 มกราคม 52

 วันที่ 17-18   มกราคม  2552

รับสมัครอาสาสร้าง  หอปฏิบัติธรรม 

 วัดลิ้นช้าง ต.ยางน้ำกลัดเหนือ  อ.หนองหญ้าปล้อง  จ.เพชรบุรี      

            Image                             

                                  วัดลิ้นช้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่ หมู่บ้านลิ้นช้าง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ชายแดนด้านทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง ในปัจจุบันได้มีผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ทางวัดยังขาดอาคารที่เหมาะสมสำหรับการนั่งปฏิบัติจิตตภาวนา เพราะว่าศาลาที่ใช้ในปัจจุบันในเวลากลางวันภายในอาคารมีอากาศร้อนมาก ส่วนอุโบสถก็มีขนาดเล็กไม่สามารถรองรับผู้ปฏิบัติจำนวนมากได้เพราะมีขนาดเล็ก จากการศึกษาพบว่าอาคารที่ทำด้วยดินจะทำให้ภายในอาคารมีอุณหภูมิเย็น และใช้งบประมาณน้อย รวมทั้งชาวบ้านสามารถที่จะมาร่วมกันสร้างด้วยตัวเองได้ จึงมีแนวความคิดที่จะสร้างอาคารหอปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับ ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคต และเป็นสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมให้กับชาวบ้านและผู้สนใจ ซึ่งจะทำให้เกิดจิตสำนึกรักและ ภูมิใจในวัดของหมู่บ้านของตนเอง และยังเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งต่อไป 

  รายละเอียดกิจกรรม     

  ตาราง  อาสาสร้างหอปฏิบัติธรรมวัดลิ้นช้างต.ยางน้ำกลัดเหนือ  อ.หนองหญ้าปล้อง  จ.เพชรบุรี

วันเสาร์ที่ 17 ม.ค. 51    

 •  06.00น.- 10.00  น.                  ออกเเดินทางมายังวัดลิ้นช้าง จ.เพชรบุรี      
 • 10.00  -  10.30                     พักผ่อนตามอัธยาศัย
 •  10-30 -   11.00 น.                   ฟังบรรยายสไลด์เทคนิคการทำบ้านดินเบื้องต้น
 •                                                ( การทำก้อนดิน การก่อผนัง การฉาบ )
 • 12.00  -  13.00                     รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00  -  14.00 น.                    เรียนรู้เทคนิคการทำก้อนดิน  การก่อผนัง ฉาบ
 • 14.00  – 16.00 น.                    ปฏิบัติการ ช่วยกันก่อผนัง หอปฏิบัติธรรม
 • 16.00  -  18.00 น.                    พักผ่อน ตามอัธยาศัย
 •  18.00  - 19.00  น.                   รับประทานอาหารเย็น  
 • 19.00  -  21.00 น.                    กิจกรรมภาคกลางคืน
 • 21.00 น.                                  พักผ่อน      

วันอาทิตย์ที่  18 ม.ค. 51 

 • 00.60  -  08.00  น.                   พักผ่อนตามอัธยาศัย ( ทานกาแฟ )
 • 08.00  -  09.00 น.                    ทานอาหารเช้าร่วมกัน
 • 09.00  -  12.00 น.                    ปฏิบัติการ ช่วยกันก่อผนัง หอปฏิบัติธรรม ต่อ
 • 12.00  -  13.00                      ทานอาหารเที่ยง
 • 13.00  -  16.00 น.                    เรียนรู้การทำเฟอร์นิเจอร์ดิน + การทำสีดินเคลือบผนัง
 • 16.00  -  17.00 น.                    อาบน้ำเก็บของเตรียมตัวกลับ
 • 17.00 –  21 .00 น.                   เดินทางกลับ กทม อย่างปลอดภัย  

 ( สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 1,150 บาท(มีรถรับส่ง)     

หมายเหตุ   มารถส่วนตัว สมทบเท่ามา รถบัส

สนใจสมัคร  คลิ๊กที่นี่

สิ่งที่คาดว่าจะได้ 

 • 1.   ได้ทำบุญเข้าพรรษา สร้างหอปฏิบัติธรรมให้กับวัดลิ้นช้าง
 • 2. ได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดินเบื้องต้น
 • 2.   ได้เรียนรู้เทคนิคการทาสี ที่ประยุกต์ใหม่เหมาะกับเมืองไทย
 • 3. ได้เรียนรู้ลงมือทำเฟอร์นิเจอร์จากดิน ฯลฯ

สวัสดิการ

 

 • 1       มีอาหาร ให้ 4  มื้อ
 • 2       มีเครื่องนอนและกาง เต็นท์
 • 3       มีเสื้ออาสาบ้านดินแจกทุกท่าน

(มีรถรับส่ง กทม- วัดลิ้นช้าง จ.เพชรบุรี ) ขึ้นรถซอยรางน้ำ วันเสาร์ที่ 17 ม.ค. 52    เวลา 06.00 น. 

 กรณีมารถส่วนตัว  ดูแผนที่ได้ข้างล่างครับ         

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔     ออมทรัพย์           

เมื่อโอนแล้วกรุณา   โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233              

และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์และสลิปการโอนเงิน

อาจถ่ายรูป หรือแสกน ก็ได้ มาที่        

yobaandin@hotmail.com 

ภูหลง รุ่น 2 รับสมัครอาสา สร้างกุฏดิน ให้วัดภูหลง รุ่นสอง 13-14 ธันวาคม. 51

13 - 14  ธันวาคม  51    รุ่น 2

อาสาทำกุฏิดิน วัดป่ามหาวัน (ภูหลง)

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  ( พระอาจารย์ ไพศาล  วิสาโล ) 

เชิญร่วมเรียนรู้และลงมือปฎิบัติจริง เรียนรู้วิธีทำบ้านดินขั้นพื้นฐาน + การทำเฟอร์นิเจอร์ดิน+เทคนิคพิเศษต่างๆ   

Image

ประวัติ                 

วัดป่ามหาวัน (ภูหลง) มีแนวการปฏิบัติแบบ “การเจริญสติรู้การเคลื่อนไหวของกาย ตามหลักสติปัฏฐาน 4” แนวของ “หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ” และหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ โดยเน้นสติสัมปชัญญะในอิริยาบถต่างๆ มีรูปแบบของการเดินจงกรม การทำจังหวะมือ และการทำวัตรสวดมนต์ เป็นต้น

วัดป่ามหาวัน (ภูหลง) ตั้งอยู่ ณ บ้านตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ สภาพวัดเป็นที่ป่าที่ยังเหลือบนภูแลนคา เป็นวัดป่าที่ตั้งอยู่บนเขา ห่างจากชุมชนประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นชุมชนเล็กๆ ที่ประกอบอาชีพทำไร่เป็นหลัก อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ไม่มีไฟฟ้า การเดินทางไม่ค่อยสะดวกมากนัก เพราะเป็นถนนลูกรัง

เมื่อทรัพยากรป่าไม้เหลือน้อยเต็มที หากการสร้างบ้านยังต้องอาศัยไม้และปูนเป็นด้านหลัก ทั้งป่าไม้ และภูเขาก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆ จนไม่มีอะไรเหลือ การสร้างบ้านด้วยดินจึงเป็นทางเลือกใหม่เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพราะดินเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วทุกหนทุกแห่ง การใช้ประโยชน์ก็ได้เต็มที่พอสมควร

แนวคิดในการขึ้นไปสร้างกุฏิดิน

จากช่วงที่ผ่านมา  ได้จัด กิจกรรมอาสาสร้างกุฏิดินแล้ว ครั้งหนึ่ง  แต่ หลังจากจัดกิจกรรมต้องรอให้แห้ง (อย่างน้อย 7 วัน ) เกิดภายุเขาฝนตกหนักทำให้บ้านดินที่ อาสาทำไว้ เกิดการเสียหาย เพราะยังไม่ได้ทำหลังคา   ดังนั้น ทางทีมงานบ้านดินไทยจึงรอ  จนฝนหมด    และนัดหมายว่าวันที่ 13- 14 ธ.ค. 51  จะ ทำกุฎิดินที่เหลือให้เสร็จ  ดังนั้นจึงรับอาสาสมัคร ผู้ที่สนใจเรียนรู้การทำบ้านดินไปช่วยกัน ทำต่อ  รุ่นี้เป็นรุ่น ที่ 2 โดยกำหนดการ จัดขึ้น  ในวันที่   13-14 ธันวาคม  51 โดยในครั้งนี้รับ    สมัครเพียง 40 ท่าน  

  สิ่งที่คาดว่าจะได้

o 1.   ได้ทำบุญสร้างกุฏิดินร่วมกัน
o 2. ได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดินเบื้องต้น
o 3.  ได้เรียนรู้ลงมือทำเฟอร์นิเจอร์จากดิน ฯลฯ
o 4.   ได้สัมผัสบ้านดินในโครงการที่สร้างเสร็จแล้วกว่า 10 หลัง
o 5.  ได้เยี่ยมชมกุฏิดินและออฟฟิตดินหลังใหม่ของทีมงาน

 สวัสดิการ

o 1. มีอาหาร ให้  5 มื้อ
o 2. มีรถรับส่งจากอ.แก้งคร้อ  - สถานที่จัดกิจกรรม(วัดป่ามหาวันภูหลง)
o 3. พัก ในศาลาหลังใหญ่ให้ (ท่านที่มีเต้นท์ถุงนอนสามารถนำมาด้วยได้ครับ)
o 4. มีเสื้ออาสาบ้านดินแจกทุกท่าน  

รายละเอียดกิจกรรม                        

* วัน ศุกร์ที่  12  ธันวาคม 51  วัน      ออกเดินทาง ตอน หัวค่ำ  ( ขึ้นรถที่หมอชิตใหม่ รถสาย กรุงเทพเมืองเลย บอกว่าลงแก้งคร้อรถ)    ออกจากกทม ประมาณ 20.00 น จะถึงแก้งคร้อประมาณ 01.30น.         (จะมีรถลงมารับ )                                                            
* กรณีมารถส่วนตัว  ดูแผนที่ได้ข้างล่างครับ    

ตารางกิจกรรม                 
วันศุกร์ที่  12  ธันวาคม 51  

#
22.00  -  01.30 น.      เดินทางมายัง  ศูนย์เรียนรู้บ้านดินไทย  อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
#
01.30  -  02.00 น.      เดินทางจาก อ.แก้งคร้อ  ถึง ศูนย์เรียนรู้การทำบ้านดินไทย
#
02.00  น.                  เข้าที่พักและผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 13   ธันวาคม  2551

*
06.00น.- 08.30  น.                รับประทานอาหารเช้าทานร่วมกัน       
*
08.30  -  10.30 น                   บรรยายสไลด์เทคนิคการทำบ้านดิน + ชมบ้านดินในพื้นที่
*
10.30   -   12.00 น.               เดินทางสู่วัดป่ามหาวัน ภูหลง
*
12.00  -  13.00 น.                  รับประทานอาหารเที่ยง
*
13.00   - 13.30 น.                  พระอาจารย์ไพศาล กล่าวต้อนรับคณะ
*
13.30  – 16.00 น.                    เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดินเบื้องต้น   
*
( การทำก้อนดิน การก่อผนัง การฉาบ) ช่วยกันก่อผนังดินจริงๆ
*
16.00  -  18.00 น.                   พักผ่อน ตามอัธยาศัย
*
18.00  - 18.30  น.                    รับประทานอาหารเย็น  
*
19.00  -  21.00 น.                    กิจกรรมภาคกลางคืน
*
21.00 น.                                  พักผ่อน     

วันอาทิตย์ที่   14   ธันวาคม  2551

*
00.60  -  08.00  น.                   รับประทานอาหารเช้าทานร่วมกัน
*
08.00  -  12.00 น.                    เรียนรู้เรื่อง การก่อผนังดิน +  การทำเฟอร์นิเจอร์ + สีดิน  
*
12.00  -  13.00 น                     ทานอาหารเที่ยง
*
13.00  -  15.00 น.                    สรุปบทเรียน กล่าวคำอำลา
*
15.00  -  16.00 น.                    อาบน้ำเตรียมตัวกลับ
*
16.00  -  17.00 น.                    เดินทางสู่ อ.แก้งคร้อ เตรียมตัวขึ้นรถกลับ กทม
*
17.00 –  22 .00 น.                   เดินทางกลับ กทม อย่างปลอดภัย

 • Image


หมายเหตุ    นิสิต- นักศึกษา  อาสาเก่า  สามารถลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้                                                            

( สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 890 บาท     รับเพียง 40 ท่าน  )                                   

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา             

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔     ออมทรัพย์                       

เมื่อโอนแล้วกรุณา   โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233             

และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์และสลิปการโอนเงิน(อาจถ่ายรูป หรือแสกน

ก็ได้    มาที่     yobaandin@hotmail.com

อาสากุฎิดิน เพื่อรักษาและฟื้นฟูสงฆ์อาพาธ 20-21 ธ.ค. 51

โครงการ สร้างกุฏิดินเพื่อรักษาและฟื้นฟูสงฆ์อาพาธอาสาสร้างกุฏิดิน ถวายสำนักสงฆ์เขมาภิรโต

(หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต)บ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

Image


ประวัติ

หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต (เจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล) ท่านเป็นพระเถระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในสายกรรมฐาน ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้รับใช้ฟังโอวาทธรรมกับหลวงปู่มั่น รวม 4 ปีที่วัดป่าหนองผือนาใน จ.สกลนคร จนหลวงปู่มั่นมรณภาพ หลวงปู่บุญเพ็ง ท่านก็ได้ติดสอยห้อยตามหลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน จาริกธุดงค์กรรมฐานไปเรื่อยๆ จนได้มารับโอวาทธรรมและได้อุปัฏฐากรับใช้หลวงปู่ขาว อนาลโย ที่วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู จนหลวงปู่ขาว ท่านมรณภาพจากไป หลวงปู่บุญเพ็ง ท่านก็ได้รับให้เป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล นับตั้งแต่นั้นมาเพื่อสนองคุณครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ขาว

ปัจจุบันปีนี้หลวงปู่มีอายุ 79 ปี พรรษา 59 นับว่าเป็นพระเถระที่มีอายุพรรษามาก แต่เนื่องจากหลวงปู่บุญเพ็ง ท่านเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็น ทางคณะศิษย์ยานุศิษย์ต่างนิมนต์องค์ท่านไปรักษาตัวที่จังหวัดราชบุรี โดยท่านได้ไปจำพรรษาที่ สำนักสงฆ์เขมาภิรโต บ้านน้ำพุร้อน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

สำนัก สงฆ์เขมาภิรโต อยู่ใกล้กับวัดป่าโป่งกระทิง ของหลวงพ่อมงคล สิริมังคโล เลยไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะมีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ อุณหภูมิประมาณ 50 องศาตลอดทั้งปี อุดมไปด้วยแร่ธาตุตามธรรมชาติ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อการบำบัดรักษาโรคได้

แนวคิดในการขึ้นไปสร้างกุฏิดิน                        

ตั้งแต่ ต้นปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 กลุ่มบ้านดินได้รับการติดต่อจากกัลยาณมิตรท่านหนึ่งให้ขึ้นไปจัดสร้างกุฏิ ดินให้กับหลวงปู่บุญเพ็ง  เขมาภิรโต เนื่องจากท่านอาพาธเดินไม่ได้ และอาจารย์หมอ ชัยณรงค์  ธนภิญโญกุล (ปัจจุบันบวชเป็นพระแล้ว) เป็นหมอประจำตัวหลวงปู่ อยากให้หลวงปู่จำพรรษาในกุฏิดิน ท่านกล่าวว่า “ไอดิน” เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคโดยวิธีธรรมชาติ เมื่อผู้ป่วยได้รับหรือสูดดมไอดินบริสุทธิ์ จะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วขึ้น ซึ่งนอกจากหลวงปู่บุญเพ็งแล้ว ยังมีพระสงฆ์อีกเป็นจำนวนมากที่กำลังอาพาธ และต้องการการบำบัดฟื้นฟู และต่อไปทางสำนักสงฆ์เขมาภิรโต จะจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเขมาภิรโต เพื่อใช้สถานที่แห่งนี้ เป็นที่รักษาและฟื้นฟูสงฆ์อาพาธ ดังนั้นทางทีมงานบ้านดินไทยจึงได้จัดกิจกรรมอาสาสร้างกุฏิดินถวายสำนักสงฆ์ เขมาภิรโต ไปแล้ว 3 รุ่น ได้กุฏิดินที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 หลัง เป็นกุฏิของหลวงปู่บุญเพ็ง หนึ่งหลัง

ปัจจุบัน ทางสำนักสงฆ์เขมาภิรโตยังมีความต้องการกุฏิดินอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับพระสงฆ์ที่มาเข้ารับการรักษา ทางกลุ่มบ้านดินไทยโดยการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ทั้งหมด 20 กว่าไร่ และได้ช่วยกันออกแบบวางผัง วางระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบการกำจัดขยะ การปลูกต้นไม้เสริม และพื้นที่สำหรับทำสวนสมุนไพรในอนาคต และได้นำเสนอโครงการแรก สร้างกุฏิดินเพื่อรักษาและฟื้นฟูสงฆ์อาพาธ จำนวน 10 หลัง ทั้งนี้ทางพระอาจารย์ชัยณรงค์ ท่านต้องการให้จัดสร้างในลักษณะจัดเป็นกิจกรรมจิตอาสา และชักชวนให้คนในพื้นที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพราะนอกจากจะเป็นการเรียนรู้และทำบุญร่วมกันแล้ว ท่านยังบอกว่าคนที่อยู่กับธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ จิตใจจะอ่อนโยนลงตามวิถีของธรรมชาติ สุขภาพที่ดีจะเกิดขึ้นได้จากภายใน

ทีม งานบ้านดินไทย จึงเปิดรับอาสาสมัคร ผู้ที่สนใจเรียนรู้การทำบ้านดิน ผู้รักธรรมชาติ และห่วงใยสุขภาพทุกท่าน ไปช่วยกันสร้างกุฏิดิน ในโครงการ สร้างกุฏิดินเพื่อรักษาและฟื้นฟูสงฆ์อาพาธ หลังแรก วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2551 ครั้งนี้รับสมัครเพียง 40 ท่าน                         

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1.      ได้ทำบุญสร้างกุฏิดินร่วมกัน

2.      ได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดินเบื้องต้น

3.      ได้เรียนรู้ลงมือทำเฟอร์นิเจอร์จากดิน ฯลฯ

4.      ได้สัมผัสบ้านดินในโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว 2 หลัง

5.      ได้เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพโดยวิธีธรรมชาติ และไปแช่ตัวในบ่อน้ำพุร้อน

 สวัสดิการ

1.      มีอาหาร ให้ 5 มื้อ

2.      มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - สำนักสงฆ์เขมาภิรโต

3.      พักในศาลาหลังใหญ่ให้ (ท่านที่มีเต้นท์ถุงนอนสามารถนำมาด้วยได้ครับ)

4.      มีเสื้ออาสาบ้านดินแจกทุกท่าน

รายละเอียดกิจกรรม       

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2551

06.00 - 10.00               เดินทางสู่ สำนักสงฆ์ เขมาภิรโต จ.ราชบุรี

10.00 - 11.00               ฟังการบรรยายสไลด์ (ภาคทฤษฎี)

10.30 - 12.00               เรียนรู้เรื่องการทดสอบดิน

12.00 - 13.00               พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 - 16.00               เริ่มเรียนรู้และช่วยกันก่อผนังดิน

16.00 - 18.00               ไปแช่ตัวที่บ่อน้ำพุร้อน

18.00 - 18.30               รับประทานอาหารเย็น

20.00 - 21.00               กิจกรรม สุขภาพกับธรรมชาติ และชีวิตที่พอเพียง

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2551

06.00 - 07.30               โยคะรับอรุณ กับ “ครูทิม”

08.00 - 08.30               รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

08.30 - 12.00               เรียนรู้การก่อผนังดินต่อ

12.00 - 13.00               พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 - 15.00               เรียนรู้การทำสีดิน(เคลือบผนัง)

15.00 - 15.30               รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ถ่ายรูปร่วมกัน

16.00 - 20.00               เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยปลอดภัย  

*** หมายเหตุ    นิสิต- นักศึกษา  อาสาเก่า  สามารถลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้               

(สมัครคลิ๊กที่นี่)                                                   

(สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 890 บาท     รับสมัครอาสาเพียง 40 ท่าน)                                   

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา               

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔     ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา   โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233

และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์และสลิปการโอนเงิน(อาจถ่ายรูป หรือแสกนก็ได้   

มาที่     yobaandin@hotmail.com     

 

 • Image
 • Image
 • Image

 

กิจกรรมวันปีใหม่กับโครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา

ความสุข = การให้ แล้วคุณให้ความสุขใครหรือยัง??
ร่วมส่งความสุขด้วยของขวัญ เพื่อเด็กป่วย กับ “โครงการโรงพยาบาลมีสุข” ในเทศกาลปีใหม่นี้!!

ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ..เสียงขอบคุณของเด็กป่วยในโรงพยาบาลที่ได้รับความสุขจากของขวัญในเทศกาลปีใหม่เมื่อปีที่แล้ว เราได้เห็นรอยยิ้ม ได้เห็นภาพความสุขของเด็กป่วย ที่ได้รับของขวัญจากเหล่าพี่ๆ “ อาสาสมัครใจดี ” ที่เข้าไปเติมกำลังใจให้เด็กป่วยใน 3 โรงพยาบาล

ปีใหม่ปีนี้!!เด็กๆหลายคนได้รับความสุขอยู่ที่บ้านกับครอบครัว หรือได้ไปเที่ยวเล่นในที่ต่างๆ แต่กลับมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่ง ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ไม่ได้กลับบ้าน ไม่ได้ไปเที่ยว ไม่ได้รับความสุขเหมือนเด็กคนอื่นๆ แต่เด็กเหล่านี้ยังคงปรารถนาที่จะได้รับของขวัญและความสุขในเทศกาลปีใหม่นี้เช่นกัน

โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมส่งความสุขให้เด็กป่วยในโรงพยาบาล ด้วยของขวัญสร้างสุขเพื่อเด็กป่วย อาทิเช่น

1.ของเล่นสำหรับเด็ก ช/ญ
2.อุปกรณ์เครื่องเขียน
3.นมกล่องทุกชนิด ให้เด็กป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลเด็ก และโรงพยาบาลรามาธิบดี
หรือสมทบทุนกิจกรรมครั้งนี้ ผ่านบัญชีของ โครงการโรงพยาบาลมีสุข โดยมูลนิธิกระจกเงา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า เลขที่บัญชี 208 - 202928 – 4 ประเภทออมทรัพย์

บริจาคของได้ที่ บริจาคได้ที่ มูลนิธิกระจกเงา 41 อาคารเศปัญญา ชั้น 9 ห้อง 907 ซอยเลิศปัญญา ถนนศรีอยุธยา 12 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ระดมของขวัญส่งความสุขก่อนวันที่ 25 ธันวา  2551 นี้นะคะ

เทศกาลนี้!! ของขวัญของคุณจะช่วยสร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับเด็กป่วยในโรงพยาบาลได้อย่างแน่นอน ร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เด็กป่วย โดยการมอบของขวัญหรือมาร่วมกิจกรรมด้วยตัวเองในเทศกาลแห่งความสุขนี้กันเถอะคะ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : นางสาวชารินี   หอมชง (นิค)
Tel. 087 – 091 5171 หรือ  02 – 642 7991-2 ต่อ 16
E-mail : info@happyhospital.org    Website : www.happyhospital , www.mirror.or.th

ครูบ้านนอก"มหกรรมวันเด็ก" 9-11 ม.ค. 52

 รอยยิ้มเด็ก...

สองมือ...ที่เต็มไปด้วยของขวัญ

ใน
วันนี้ การให้เพียงเล็กๆ น้อย ๆ ของคุณ
สามารถสร้างความสุขอันยิ่งใหญ่ให้กับเด็กน้อยลูกหลานพี่น้องชนเผ่ามากมายนับ
พันชีวิตที่จังหวัดเชียงราย
   แม้ว่าของเหล่านั้นจะดูเล็กน้อย อาจจะเป็นลูกโป่ง  ตุ๊กตามือสอง  หุ่นยนต์  ของเล่นที่คุณไม่ต้องการแล้ว  เครื่องเขียนต่าง ๆ หรือสิ่งของอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะมอบให้พวกเขา
           ที่นี่...ยังมีเด็กมากมายที่รอรับของขวัญอันแสนพิเศษในวันเด็ก ที่กำลังจะมาถึงในปี 2552  นี้   คุณลองนึกดูสิว่า มีชีวิตน้อย ๆ นับพัน ที่กำลังรอความสุข ที่คุณมอบให้เขาด้วยความเต็มใจ   เด็ก
น้อยเหล่านั้นมีความสุขที่ได้รับของขวัญหรือของเล่นชิ้นใหม่
พวกเขาอาจยิ้มไม่หยุด กระโดดโลดเต้น หรือนั่งชื่นชมของขวัญชิ้นนั้นทั้งวัน
และคุณเองก็มีความสุขที่ได้เป็นผู้มอบความสุขเหล่านั้นให้แก่เด็ก ๆ
  ไม่แน่ว่าของขวัญชิ้นนั้นอาจเป็นเพียงของขวัญชิ้นเดียวในรอบปีที่เขาได้รับก็เป็นได้
ความ
รัก ความห่วงใย และความเอื้ออาทรไม่มีวันสูญสลายไปจากสังคม
ตราบเท่าที่เรายังมีน้ำใจให้แก่กัน มีน้ำใจให้แก่คนที่อยู่ห่างไกล
คนที่คุณไม่เคยรู้จัก ความรักสามารถส่งต่อให้กันได้แม้จะอยู่กันคนละทิศ
คนละที่ เหมือนดั่งสายน้ำเย็นชื่นใจที่ส่งผ่านความสุขไปยังทั่วทุกหนแห่ง
และไม่มีวันเหือดแห้งไป

มาช่วยกันทำให้เด็ก ๆ ได้รับของขวัญวันเด็กกันอย่างทั่วถึง  ให้พวกเขาทุกคนได้รับรู้ว่ายังมีคนมากมายที่เป็นห่วงเป็นใยพวกเขาอยู่  รับรู้ว่าสังคมไม่เคยทอดทิ้งให้พวกเขาโดดเดี่ยว  
          เด็กตัวน้อยในชุดชนเผ่าอาข่าบ้าง   ลาหู่บ้าง  ต่างทยอยเดินทางจากหมู่บ้านแต่เช้าเพื่อมาร่วมงานวันเด็ก  มารับของขวัญ  มาเล่นเกม  มาชมการแสดง   และที่สำคัญ  คือการเดินทางมาสร้างรอยยิ้มให้ปรากฏบนดอยร่วมกันอีกครั้งระหว่างพี่น้องชนเผ่าคนละเผ่าพันธุ์ 
          
ของขวัญเพียงชิ้นสองชิ้น หรือของขวัญเล็ก ๆ น้อยๆ ที่อาจดูไม่มีค่า
เพียงคุณส่งมาที่นี่ ของขวัญทุกชิ้นที่คุณส่งมาจากใจ จะส่งถึงมือเด็ก ๆ
นับพันคน
      ที่นี่ ที่ ๆ เปรียบเสมือนแหล่งรวมความรัก   ความเอื้ออาทร   และรอยยิ้มสำหรับพวกเขา  

ในเรื่องการจัดส่งต้องขอรบกวนทางท่านผู้บริจาคช่วยในการจัดส่งมาที่เชียงราย

 ทางโครงการต้องขออภัยมา ณ ที่นี้  ซึ่งทางโครงการไม่ศูนย์รับบริจาคที่กรุงเทพค่ะ  ซึ่งสามารถส่งมาได้ 2 วิธี  

การส่งของบริจาคทางขนส่ง(รถทัวร์ )
บริษัทสยามเฟริสซ์   กรุงเทพมหานคร   สาขาหัวลำโพง   โทร  02 - 6330411 – 7 ,  สาขาอู่วัดเสมียนนารี   โทร  02 – 9543601,   สาขาRCA   โทร  02 - 2031420-22

หรือทางไปรษณีย์ 

ส่งถึง
โครงการเสื้อผ้ามือสอง มูลนิธิกระจกเงา   106 หมู่ 1 บ้านห้วยขม  ตำบลแม่ยาว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 57100

          ส่วนผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่จะร่วมบริจาคเป็นทุนทรัพย์
สำหรับ...

 • สนับสนุนอาหารกลางวันเลี้ยงเด็ก ๆ  ในวันเด็ก 
  ซึ่งในทุก ๆ ปีเด้ก ๆ
  ที่มาร่วมงานทางมูลนิธิจะมีอาหารกลางวันเลี้ยงพวกเขา 
  เพราะเด็กหลายคนลงมาจากหมู่บ้านไกล  เดินทางไปกลับก็ต้องใช้เวลาพอสมควร
 • เครื่องเล่นสไลเดอร์ยักษ์  ของ
  เล่นแปลกใหม่ที่ทางมูลนิธิจัดเช่ามา 
  ซึ่งเด็กดอยไม่มีโอกาสได้เล่นของเล่นเหล่านี้เลยถ้าไม่มีงานนี้ 
  งานที่พวกเขาได้ปลดปล่อยพลังงานความเป็นเด็กอย่างเต็มที่

           สามารถบริจาคได้ที่   ชื่อบัญชี "โครงการครูอาสา " ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
เลขที่บัญชี 539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์

สไลเดอร์ยักษ์...ที่เด็กดอยได้เล่นปีละครั้ง

ของขวัญที่ทยอยขึ้นลานดิน..สำหรับส่งถึงมือเด็ก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูจะเด็จ
โทร. 053-737412-3 ต่อ  113  (เวลา  08.00  -  17.00  น. )  หรือ 087-1833705  (ติดต่อหลังเวลา 18.00  น.)
E:mail     jadad@bannok.com ,  jadadbannok@hotmail.com
MSN.      jadadbannok@hotmail.com

              ทางโครงการครูบ้านนอก  ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทุกท่านที่จะทำให้วันนี้ของเด็ก ๆ เพิ่มพูนรอยยิ้มและความสดใสด้วยของขวัญกล่องน้อย  ๆ ที่ส่งมอบให้ถึงมือเด็กและร่วมมอบฝันอันงดงามให้กับเด็กทุกคนที่ยังหวังและยังรอคอย

 
กำหนดการครูบ้านนอก
รุ่นพิเศษ  มหกรรมงานวันเด็ก  ปี 52
  หุบเขากระจกเงา
ระหว่างวันที่  9 – 11  มกราคม  2552

วันศุกร์ ที่  9  มกราคม  2552
07.00 - 8.30 น.   ทีมงานกระจกเงา  จะนำรถจากมูลนิธิกระจกเงาไปรอรับที่ บขส.เชียงราย ตรงป้อมยาม สห. พร้อมป้ายโครงการครูบ้านนอก คนที่มีหัวใจเป็นครู  ”  พร้อมเบอร์โทร ฯ  0 - 7183-3705  หรือโทร ฯ เข้ามาติดต่อได้ที่ 0 - 5373 - 7412 -3 ต่อ 113    ก่อนเข้ามูลนิธิฯ  เราจะแวะนมัสการพ่อขุนเม็งราย  ผู้สร้างเมืองเชียงราย
09.00  น. - 12.00 น.  ถึง " มูลนิธิกระจกเงา " แยกย้ายทำธุระส่วนตัว ดื่มน้ำ - ดื่มชา - กาแฟ  เป็นที่เรียบร้อย  เราจะมาดู Present  - แนะนำมูลนิธิกระจกเงา  - เจ้าหน้าที่ -  อาสาสมัคร - รู้จักโครงการต่าง ๆ - วัตถุประสงค์ของโครงการ - เล่าประวัติความเป็นมา และการทำงานของมูลนิธิกระจกเงา
   13.00 น.  ครูบ้านนอกพร้อมกันที่ ห้อง อส. เพื่อจัดการแบ่งทีมทำงาน โดยแบ่งเป็น

 • ฝ่ายจัดการตกแต่งสถานที่ 
 • ฝ่ายของขวัญของรางวัล
 • ฝ่ายลงทะเบียน
 • ฯลฯ   

งานเตรียมงานสำหรับของขวัญมอบให้เด็ก 

งานเตรียมสถานที่

             โดยแบ่งงานกันทำ   ครูไม่ต้องกลัวว่าจะว่างงานนะค่ะ  เพราะพลังที่ครูสะสมมาอาจหมดได้ภายในวันพรุ่งนี้เพียงวันเดียว    สำหรับของขวัญ ครูเตรียมห่อให้เด็ก ๆ  ได้เลยค่ะเพราะจะเยอะมากเลยค่ะ    คล้ายโรงงานก็ไม่ปานแต่เป็นโรงงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเอ็นดูที่เราจะมอบให้เด็กในวันรุ่งขึ้น  ตกเย็นทางทีมงาน จะพาครูบ้านนอกไปสัมผัสเรียนรู้ชุมชนชนเผ่าอาข่า    บ้านลีผ่า  ซึ่งเป็นหมู่บ้านพี่น้องชนเผ่าอาข่าที่ตั้งอยู่หน้ามูลนิธิกระจกเงานั้นเอง  เย็นนี้เราจะมีเวทีพูดคุยกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนบ้านลีผ่าด้วยค่ะ  เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าอาข่า    หลังจากนั้นกลับมารับประทานอาหารเย็น พร้อมกันที่ครัว  โดยฝีมือการทำอาหารของ แม่ครัวชนเผ่า   หลังรับประทานอาหารครูพักผ่อนตามอัธยาศัย 
                19.00  น.   ครูบ้านนอก ทีมงาน และเจ้าหน้าที่ เตรียมตัวลุยจัดของขวัญต่อ  เพื่อรับมือกับคลื่นพลังของเด็ก ๆ ตัวน้อย ๆ ในวันพรุ่งนี้  หลังจากนั้นสรุปงาน - ถอดประสบการณ์ - ความรู้สึก  เล่าสู่กันฟัง  กับบรรดาพี่ ๆ น้อง ๆ คณะครูบ้านนอกด้วยกันเอง   และพูดคุยเตรียมกิจกรรมวางแผนสำหรับวันงานพรุ่งนี้    และคณะครูบ้านนอกอย่าลืมการแสดง 1 ชุดนะค่ะ  เพื่อแสดงแลกเปลี่ยนให้เด็ก ๆ ได้ดูได้ชมกันค่ะ    ..

วันเสาร์ที่ 10  มกราคม  2552   (  วันเด็กแห่งชาติ )

            ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามเช้า  เคล้าไอหมอกที่หนาวเย็นจับใจ    หุบเขากระจกเงา  วันนี้ครูตื่นเช้าเป็นพิเศษ  เพื่อเตรียมตัวรับมือกับกิจกรรมวันเด็กที่จะมาถึงอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า
                07.00  น.  ครูรับประทานอาหารเช้า  เพื่อเติมพลัง   ก่อนแยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการทำงานที่วางไว้ของแต่ละคน   วันนี้ครูบ้านนอก   เจ้าหน้าที่  และอาสาสมัครกระจกเงา  จะร่วมแรงร่วมใจกันเต็มที่เพื่อมอบความสุขแบบสุด ๆ ให้เด็ก ๆ 
                07.30  น.   แผนกลงทะเบียนพร้อมกันที่จุดลงทะเบียนเพื่อเตรียมรับลงทะเบียนเด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน  โดยรันตามนัมเบอร์
                08.00  น.  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  ปี 2551  และให้โอวาทแก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน
                08.15  น.  ชมการแสดงกลองสะบัดชัย  จากนักเรียนโรงเรียนห้วยขม  ในการเปิดงานในครั้งนี้
                09.00  น.  เริ่มกิจกรรมแต่ละซุ้ม   ควบคู่กับการแสดงบนเวทีของเด็ก ๆ แต่ละโรงเรียนที่ส่งกันเข้ามาร่วมงาน   ภายในงานจะเต็มไปด้วยเด็ก ๆ ที่สวมใส่ชุดชนเผ่าหลากหลายเผ่าพันธ์    และรอยยิ้มของเด็ก ๆ  และพ่อแม่ผุ้ปกครองที่มาร่วมงาน  และภายในงานเราจะจัดให้มีการประกวด  “  หนูน้อยชนเผ่า  ”  เพื่อเป็นการปลูกฝังและกระตุ้นให้เด็ก ๆ รู้รักษ์วัฒนธรรมของตนเอง
                12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน  ทั้งเด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน  และคณะครูบ้านนอก  และเจ้าหน้าที่คนทำงาน
                13.00 น.  ร่วมกิจกรรมวันเด็กต่อ  และจะมีการมอบของรางวัลตามนัมเบอร์ที่เด็ก ๆ ลงทะเบียน  เด็ก ๆ ทุกคนจะมีของขวัญของรางวัลติดมือกลับบ้านอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นเป็นอย่างต่ำ   หลังจากปิดงานเราทุกคนร่วมกันเก็บอุปกรณ์  กลับคืนสู่ที่เดิม  หลังจากนั้นครูบ้านนอก และทีมงาน  ช่วยกันทำอาหารเย็นเพื่อทานอาหารร่วมในค่ำคืนนี้     ลานดิน  ถิ่นกระจกเงา 
                18.00 น. เป็นต้นไป  เราจะร่วมพูดคุยทำความรู้จัก และแลกเปลี่ยนทรรศนะ   กันระหว่างคนทำงานและครูบ้านนอก   และถ่ายทอดประสบการณ์กันในงานเมื่อกลางวันที่ผ่านมา  

การแสดงกลองสะบัดชัย  เปิดงานวันเด็ก

พลังเด็ก..ที่ล้นหลามในทุก ๆ ปีจะเจอภาพนี้ ปี 51 เด็กมาร่วมงานทั้งสิ้น 1,209 คน

วันอาทิตย์ที่   11  มกราคม  2552

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่กระจกเงา   
                08.00 น. รับประทานอาหารพร้อมกันที่ครัว  หลังจากนั้น  จะออกเดินทางไปเที่ยววัดในเมืองเชียงรายและปิดท้ายที่วัดร่องขุ่น  ซื้อของฝาก
                15.00  น.  ส่งครูที่ท่ารถขนส่งเชียงราย  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ..หมายเหตุ....

·        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

·        สามารถยืนยันเข้าร่วมโครงการได้ด้วยการลงทะเบียนผ่านทางธนาคาร

ชื่อบัญชี "โครงการครูอาสา " ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย   เลขที่บัญชี 539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์จำนวน 1,000  บาท   ( สำหรับค่าอาหารตลอดโปรแกรม ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับเชียงราย )

กฎการวางตัว / ข้อห้าม / คำเตือน

•        ห้ามพูดคำหยาบ
•        ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา
•        ห้ามให้เงินแก่เด็กเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด
•        งดเว้นการดื่มสุรา 
•        ห้ามออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด โดยมิได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการทราบ

 

" รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น "

โครงการ น้ำใจใส่กระปุก ของขวัญ วันเด็ก 52 / ๘ – ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒
โครงการ น้ำใจใส่กระปุก ของขวัญ วันเด็ก 52
ระยะเวลาโครงการ ๘ – ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒

“น้ำใจใส่กระปุก ของขวัญ วันเด็ก 52” ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่าง กลุ่มอาสาอิสระ กับโรงเรียนบ้านน้ำเย็น ตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3

ลักษณะกิจกรรม
จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น โดยผ่านขบวนการละเล่น ซุ้มอาหาร กิจกรรมบนเวที โดยการร่วมมือกันของอาสาสมัครที่เดินทางไปร่วมกันลักษณะกิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของน้องๆโดยผ่านขบวนการกิจกรรมที่อาสา ร่วมกันทำเพื่อน้องในถิ่นไกล และเพื่อปลูกฝังรักการเรียนให้กับเด็กๆในชนบท อีกทั้งตัวอาสาได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนชนบท  และส่งเสริมกระบวนการกลุ่มสร้างสำนึกเรื่องงานอาสาสมัครและเผยแพร่แนวคิดการทำงานอาสาสมัคร

สถานที่
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต๓

กำหนดการโครงการ น้ำใจใส่กระปุกของขวัญ วันเด็ก 52

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒

๑๙.๓๐น. -  ๒๐.๐๐น.      นัดหมายและออกเดินทางจากรุงเทพมหานคร
สู่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย(เดินทางพร้อมกัน จัดรถไว้ให้)

อาหารระหว่างทาง (อาสารับผิดชอบตัวเอง)
พักผ่อนหลับนอนบนรถ

วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒

๐๖.๐๐ น.                       เดินทางสูจุดหมาย ณ.โรงเรียนบ้านน้ำเย็น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๐๗.๓๐น.                      กองทัพเดินด้วยท้อง มื้อเช้า
๐๘.๓๐น. – ๐๙.๐๐น.      จัดแบ่งกลุ่มจัดเตรียมสถานที่สำหรับทำกิจกรรม
๑๑.๓๐น. – ๑๒.๓๐น.      รับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๐๐น.– ๑๖.๐๐น.        จัดแบ่งกลุ่มจัดเตรียมสถานที่สำหรับทำกิจกรรม(ต่อ)
๑๗.๐๐น. – ๑๙.๐๐น.        ภาระกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐น.– ๒๑.๐๐ น.      กิจกรรมสัมพันธ์
พูดคุยภาคค่ำ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมวันเด็ก
๒๑.๐๐---                     พักผ่อนหลับนอน (อาสาร่วมมีนัดกับนับดาว)

วันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒

๐๖.๐๐ น.                             ออกกำลังกาย หรือโยคะแบบพื้นๆ    
๐๗.๓๐น.                             กองทัพเดินด้วยท้อง
๐๙.๐๐น. –  ๑๒.๐๐น.      ลงทะเบียนเด็ก
คณะครู เปิดงานวันเด็กห้าสอง
กิจกรรมวันเด็กภาคเช้า
๑๒.๓๐น.                         รับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๓๐น.                         กิจกรรมวันเด็กภาคบ่าย
ปิดงาน
๑๖.๐๐น. – ๑๙.๐๐น.        ภาระกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเย็น (ศึกษาชุมชน)
๑๙.๐๐น.– ๒๑.๐๐ น.       กิจกรรมสำหรับอาสา
ถอดบทเรียนทักษะชีวิต
มหัศจรรย์แห่งการทำดี
สรุปกิจกรรมค่าย
เสนอแนวคิด

๒๑.๐๐---                    พักผ่อนหลับนอน (ชมลมชมดาว ถ้ามีจันทร์ก้อไร้ดาว )

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒

๐๖.๓๐น. -  ๐๗.๓๐น.     รับอรุณ ดูนก  หยิบหมอก หยอกธรรมชาติ
๐๗.๓๐น. -  ๐๘.๓๐น.     รับประทานอาหารเช้าและทำภารกิจส่วนตัว
๐๙.๓๐น.                              เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมร่ำลาพื้นที่
๑๒.๓๐น.                             รับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง(อาสารับผิดชอบตัวเอง)
๒๒.๐๐น.                             เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม           

สมทบค่าใช้จ่าย
คนละ 970 บาท
ค่าใช้จ่ายนี้รวม  ค่าเดินทางและค่าอาหารรวม
๖ มื้อ และค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุม ๓ วัน ๓ คืน  
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าซื้อสินค้าของฝาก

สมทบค่าทำกิจกรรม   ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์        ธนาคารกรุงไทย         สาขา สาขาปทุมวัน
ชื่อบัญชี นางสาวนิตยาพร ธาราสุข
เลขที่บัญชี 008-0-11118-1


เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรยืนยันการโอนที่

เบอร์  ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔
และ ส่ง FAX มาที่ ๐๒-๕๗๙ ๖๙๕๘ พร้อมระบุราย ชื่อ-นามสกุล อายุ เบอร์โทรติดต่อกลับ
หรือถ่ายสำเนา attach file มาที่  rodpasa@hotmail.com

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – ๕ มกราคม ๒๕๕๒  จำนวนจำกัด ๓๐ คน

ติดต่อสอบถาม

นางสาวนิตยาพร ธาราสุข (เอก)
E-Mail   smallcorners_ake@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๒๒ ๐๖๑๓

นายจิระพงค์  รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Rodpasa@hotmail.com   
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔

เตรียมตัวและเตรียมใจ
- ควรนำถุงนอนหรือผ้าห่มไปเอง
เพื่อความสนิทใจ กินอยู่ง่าย
- ไฟฉาย  ยากันยุง รองเท้าแตะ
- มีห้องอาบน้ำมิดชิด
-กินง่ายอยู่ง่าย   เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
- เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
- กรณีอยากนอนเต็นท์ สามารถจัดเตรียมเต็นท์ไปเองได้

หมายเหตุ กิจกรรมต่างๆอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ขอความร่วมมือ
*** งดอบายมุข และของมึนเมา
ถวายในหลวงของเรา ***

กิจกรรมและผลของกลุ่ม
กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน                          http://rodpasa.multiply.com/photos/album/42/42
ครูอาสากลางกรุง                                   http://teacher4sunday.multiply.com/
สร้างฝาย แหล่งน้ำให้สัตว์ เขาแผงม้า         http://rodpasa.multiply.com/photos/album/19
ห้องสมุดดิน จ.ระยอง                                       http://rodpasa.multiply.com/photos/album/38

 

 


อาสาส่งท้ายปี "หนังสือ,หุ่นมือผ้าทำมือ เพื่อการศึกษา" 20 ธ.ค. 51

อาสาส่งท้ายปี  ๒๕๕๑
หนังสือทำมือ โทรทัศน์ทำมือ หุ่นมือผ้า และกระดาษ
เพื่อการส่งเสริมการศึกษา
๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๑
ที่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

ใครที่เคยทำแล้วอยากมาทำอีก เรายินดีมากๆ  ใครไม่เคยอาสาปีนี้ก็ยังมีโอกาสมาอาสาก่อนจะสิ้นปีจ๊ะ เราจัดแล้วจัดอีกก็เพราะยังมีผู้ที่ประสงค์จะได้รับสื่อเพื่อการศึกษาอีกมากมายที่เรายังทำให้ไม่ทันกับความต้องการ รู้แล้วมาร่วมกับเรานะจ๊ะ ในวันเดียวกันเราจะจัดแสดงตัวอย่างผลงานอาสาสมัคร และภาพกิจกรรมจากค่ายต่างๆ ที่ทำจบไปแล้ว ตลอดทั้งปีนี้

กำหนดการ
๐๘.๔๕     เจอกันที่ มอส. (มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม)
มาทางรถเมล์ (สาย ๑๓๖  ๑๓๗  ๑๗๙  ๕๑๔  ๗๓ก ๕๑๗ ) ลง ซ.รัชดาภิเษก 14 ตรงข้ามโรงเรียนกุนนที (ใกล้แยกรัชดา-ห้วยขวาง และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง) เข้าในซอยเห็นร้านเซเว่นให้เลี้ยวขวา ตรงมาเจนถึงยูแมนชั่นแล้วซ้าย ตรงมาเห็น Summer Mansion ตึกมูลนิธิจะอยู่ติดกัน ถ้ามาทางรถไฟฟ้าใต้ดิน ให้ออกประตู1นั่งวินมอเตอร์ไซค์บอกว่ามาตึกมูลนิธิตรงข้ามซัมเมอร์แมนชั่น ( ๑๐ บาท)
๐๙.๐๐     รู้จักกัน แล้วเริ่มกิจกรรม
๑๒.๐๐    ทานเที่ยงบริเวณใกล้เคียง (ช่วยตัวเอง)
๑๓.๐๐    ทำกิจกรรมที่ค้างอยู่ต่อ ให้เสร็จภายใน ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐     จบกิจกรรมพร้อมส่งมอบให้เพื่อการศึกษาในศูนย์การเรียนรู้และโรงเรียนต่างจังหวัด

ร่วมได้อย่างไร
ลงทะเบียนโดย นำของที่ท่านไม่ใช้ประโยชน์แล้ว อะไรก็ได้จากที่บ้านหรือที่ทำงานมาเพื่อลงทะะเบียนร่วมกิจกรรม (ถ้ามีผ้าดิบขาว หรือดำผืนใหญ่ และกาวลาเทคจะต้องการมาก)
ติดต่อกลับแจ้งชื่อ เบอร์โทรกลับที่ e-mail :  thaivolunteer@yahoo.com
หรือ โทร. ๐๒-๖๙๑๐๔๓๗ – ๙ หรือ ๐๘๓ ๔๖๖๖๒๓๓ (ไม่เกิน ๑๘.๐๐ น.)

อาสาสร้่างสุขให้น้อง โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ จ.สุพรรณบุรี 15-16 พ.ย. 51

ฝ่ายส่งเสริมการให้ มูลนิธิกองทุนไทย  ขอเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มารวมกิจกรรมความดี อาสาต้อนรับหน้าหนาวกับ ปฏิบัติการ : อาสาสร้างสุขให้น้อง โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ จ.สุพรรณบุรี  วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2551 ไปช่วยกันสร้างสีสรร บรรยากาศในการเรียนให้กับน้องๆ ด้วยการ ทาสีอาคารห้องสมุดทั้งภายในและภายนอก เปลี่ยนหลอดไฟ ช่วยกันจัดห้องสมุดให้น่าอ่าน

สมทบค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าอาหาร เดินทางโดยรถตู้ ที่พัก อุปกรณ์ และค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,200 บาท

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ท่านสามารถโอนเงินสมทบค่าใช้จ่ายมาที่ บัญชีมูลนิธิกองทุนไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เลขบัญชี 043-2 47734-4   ส่งหลักฐานการโอนเงิน  และแฟกส์เอกสารมาที่  0-2718-1850 หรือ แจ้งผลการโอนเงินมาที่ givegang@hotmail.com หรือ 085-0757906 (แอปเปิ้ล)

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2551

06.00 – 06.30                       ลงทะเบียนอาสาสมัคร และขึ้นรถที่มูลนิธิกองทุนไทย จ้า
06.30                                   ล้อหมุน พวกเราเหล่าอาสาสมัครออกเดินทาง
09.30 – 10.30                       ถึงโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์  ผอ.โรงเรียนเรียนและคุณครู กล่าวตอนรับ
จากนั้นบอกรายละเอียดของงานที่พวกเราจะทำ และแบ่งกลุ่มทำงาน
10.30 – 12.30                       ถ้าช้าไปเดี๋ยวจะไม่ทันการ เริ่มปฏิบัติการอาสา ช่วงที่ 1 กันเลย

12.30 – 13.30                       เติมพลังมื้อกลางวัน

13.30 – 17.00                       ย่อยอาหารกันหน่อย กับปฏิบัติการอาสา ช่วงที่ 2
17.00                                   ท่าทางอาสาจะเหนื่อยกันแล้ว พักผ่อนกันตามอัธยาศัย เจอกันอีกทีอาหารเย็นจ้า
18.30                                   อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเย็น
20.00                                   ล้อมวงพูดคุยตามประสาอาสาสมัคร แบบเป็นกันเอง
22.00                                   พักผ่อนนอนหลับเก็บแรง พรุ่งนี้มีงานอาสาต่อ

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2551

06.00 – 07.00                       ตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว
07.00 – 08.00                       อาหารเช้า
08.00 12.00                          ขยับแข้งขยับขา ปฏิบัตาการอาสา ช่วงที่ 3

12.00 – 13.00                       อาหารเที่ยง

13.00 14.00                          ส่งมอบงาน เก็บสัมภาระ ร่ำลาคุณครู และเด็กๆ
14.00                                   ออกเดินทาง
15.30 – 16.30                       แวะตลาดสามชุก ซื้อของฝาก กินขนม
19.30                                   เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

ของจำเป็นที่อาสาสมัครต้องเตรียมมา

1.      ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ยาทากันยุง
2.      อุปกรณ์การนอน ถุงนอน (ทางโรงเรียนจัดเตรียมหมอน ผ้าห่ม เสื่อให้) เรานอนที่โรงเรียน
3.      ถุงมือ ไว้กันเลอะ / ปลอกแขน / หมวก อุปกรณ์ป้องกันแดด
4.      เสื้อผ้า ชุดที่เลอะเปรอะเปื้อนได้
5.      อุปกรณ์ทาสี เช่น แปรงทาสี และลูกกลิ้ง ทาสี ถ้าบ้านใครมี ก็ขอเอามาสมทบนะคะ โดยเฉพาะลูกกลิ้งทางสี ที่จะช่วยทำให้งานเราเสร็จเร็วขึ้น
6.      หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ
ของบริจาคโรงเรียนตามกำลัง เช่น เครื่องเขียน ถุงเท้า หนังสือนิทาน วรรณกรรมเด็ก ซีดี การ์ตูน ซีดี สารคดี  เหมาะสมกับเด็กอนุบาล ถึง ประถมศึกษา สื่อการเรียนการสอนต่าง หรือ ถ้าใครมีเครื่องเล่นซีดี โทรทัศน์ ไมโครโพนพร้อมลำโพง ที่ไม่ใช้ โรงเรียนต้องการมาใช้เพื่อในการเรียนการสอน

ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปันความสุขด้วยการให้
มูลนิธิกองทุนไทย : เราสร้างโอกาสร่วมกัน ในการพัฒนาสังคม : www.tff.or.th

Enytime You Can Give : www.give2all.com / givegang.hi5.com

ยินดีตอบทุกคำถาม ติตต่อฝ่ายส่งเสริมการให้ โทรศัพท์ 02-3144112 ต่อ 301 พี่ตือ, 302 หน่อย
หรือ คุยกับ แอปเปิ้ล 085-0757906 โทรสาร 0-2718-1850