ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

Posts tagged "คู่มือ"

คู่มือออกแบบสภาพแวดล้อน สำหรับผู้พิการ และคนทุกวัย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดาวโหลด

 

คู่มือการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

คู่มือการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 32 ชั่วโมง จาก สภาพปัญหาและสถานการณ์ของผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม โดยรวมการส่งเสริมสุขภาพRead more

 

คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว ฉบับแปลภาษาไทย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้ายแรงมากและไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกับในหลายๆประเทศเช่น ญี่ปุ่น ก็ตาม แต่ถึงอย่างนั้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็ไม่สามารถคาดเดาได้ คนไทยจึงควรจะเรียนรู้ถึงวิธีป้องกันและรับมือเอาไว้ เผื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกในอนาคตนั่นเองครับ บทความนี้ผมเลยมี คู่มือการรับมือแผ่นดินไหวRead more

 

แผนที่จิตอาสา ฉบับปี ๒๕๕๕

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

แผนที่จิตอาสา ฉบับปี ๒๕๕๕ เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายซึ่งสนับสนุนการทำงานอาสาสมัคร จากทั่วประเทศ ด้วยความตั้งใจที่อยากให้คนในสังคมได้ตระหนักและเข้าถึงข้อมูลการเป็นอาสา สมัคร โดยเฉพาะการเป็นอาสาสมัครในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งตนเองอาศัยอยู่ งานอาสาสมัครซึ่งบรรจุอยู่ในแผนที่จิตอาสาเล่มนี้ได้ถูกคัดกรองและตรวจสอบRead more

 

คู่มืออาสาสมัคร ในสถานการณ์ภัยพิบัติ อาสาสมัครสู้ไหว เมื่อภัยพิบัติมา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติอาสาสมัครดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นคุณค่าทางมนุษยธรรมระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างชัดแจ้ง จิตอาสาได้เบ่งบานอย่างประจักษ์ชัดในห้วงเวลาที่อาจร้ายแรงที่สุด อย่างไรก็ตามแม้ว่าในสถานการณ์ภัยพิบัติการทํางานต่างๆต้องปรับเปลี่ยนให้มีความรวดเร็วเพื่อให้ตอบสนองต่อความฉุกเฉิน แต่หากอาสาสมัครไม่ได้เตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม หรือการทํางานของอาสาสมัครไม่มีการจัดการที่ดี อาจทําให้อาสาสมัครประสบภัยอันตรายเสียกับตัวเองก็เป็นได้ คู่มืออาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ จึงเป็นผลลัพธ์สืบเนื่องจากประสบการณ์ทํางานช่วงหลายปีที่ผ่านมาในฐานะองค์กรบริหารจัดการอาสาสมัครของเครือข่ายจิตอาสา รวมทั้งได้รับการRead more

 

หนังสือคู่มือพึ่งตนเอง บ้านดินวิธีง่ายๆ ของคนอยากมีบ้าน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

หนังสือคู่มือพึ่งตนเอง บ้านดินวิธีง่ายๆ ของคนอยากมีบ้าน ชุดใหม่  เพิ่ม บ้านก้อนฟาง เล่มนี้  แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ Read more

 

คู่มืออาสาสมัคร สภากาชาดไทย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : trcs_volunteer_manual.pdf สภากาชาดไทยรับผิดชอบภาคกิจในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และผู้ประสบภัยให้รอดชีวิต และมีความเป้นอยู่ที่ดีตามภารกิจแก่นหลัก 4 ประการRead more

 

คู่มือชุมนุมอย่างสันติวิธี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สมาทานศีลเพื่อการชุมนุมอย่างสันติ ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาร่วมกันในที่นี้ด้วยความมุ่ง หมายที่จะรักษาธรรมะ คือความถูกต้องดีงามให้เป็นหลักของแผ่นดิน ดังนั้นจึงขอสมาทานเอาธรรมะเป็นข้อปฏิบัติในการ ชุมนุมดังต่อไปนี้ •  ข้าพเจ้าจะไม่ใช้กำลังทำร้ายผู้ใด • Read more

 

วิธีคิดกระบวนระบบ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 239_3350.pdf

 

นพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 217_8116.pdf

 

เป็นคนดีได้อย่างไร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 163_4967.pdf

 

คู่มือการพัฒนาจิตอาสาพนักงานในองค์กรธุรกิจสู่ความในวิถีการทำงาน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 213_7058.pdf

 

ระบบบริหารจัดการงานอาสาสมัคร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 217_8116.pdf

 

การทำงานเชิงอาสาสมัคร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 234_9196.pdf ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม  

 

ศาสตร์และศิลป์แห่งการจัดการความดี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : art management for good people.pdf

 

แผนที่คนดี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

 

คู่มือวิทยากร อบรมอาสาสมัคร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : Book for trainer.pdf

 

Guide to Action

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : Guide_to_Action.pdf

 

การบริหารงานและการจัดการองค์กร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : episode_1.pdf

 

ความเห็นล่าสุด