ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

Posts tagged "หนังสือ"

สุขแท้กลางใจเรา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๓ คำปรารภ ใคร ๆ ก็อยากได้สิ่งดีRead more

 

เป็นไทย เป็นพุทธ และเป็นสุข

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โดย พระไพศาล วิสาโล จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๓ คำปรารภ กระแสโลกา ภิวัตน์ได้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนRead more

 

ความสุขที่ปลายจมูก

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โดย  พระไพศาล วิสาโล จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๓ Attachment Size kwamsukatNose.pdfRead more

 

เด็กๆกับภัยพิบัติ เกมและแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : children_in_disasters_games_and_guidlibes_in_thai.pdf

 

ปฏิวัติจิตสำนึก – ชาติวิกฤต พลิกจิตถ้วนหน้า

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : patiwatjit.pdf

 

งานทำ งามธรรม โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : project_khunatham.pdf

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงร่วม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 238_8779.pdf

 

งาน พลังกลุ่ม และ ความสุข

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 236_4663.pdf

 

ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 187_8582.pdf

 

รวมภาพถ่ายการประกวด เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 243_6968.pdf

 

จิตอาสาพลังสร้างโลก

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม Attachment Size 70_5927.pdf 69.82 KB 71_6330.pdf 317.72 KBRead more

 

การศึกษาแนวทางการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม ผ่านระบบการศึกษา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 162_9282.pdf

 

อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของสำนึกบัณฑิตอาสาสมัคร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : past present future of volunteer.pdf

 

เสริมจิตสำนึกอาสาสมัคร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : recognize volunteering.pdf

 

สร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณ กับ โครงการ “ฉลาดทำบุญ”

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : good benefaction.pdf

 

อาสาสมัครกับการพัฒนาตนเอง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : volunteer and human.pdf

 

สู่การให้ที่แตกต่าง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : Final Edition.doc

 

บทเรียนงานอาสาสมัครจากต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาระบบอาสาสมัครในไทย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

 

ความเห็นล่าสุด