ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

Posts tagged "หนังสือ"

สุขแท้กลางใจเรา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๓ คำปรารภ ใคร ๆ ก็อยากได้สิ่งดีRead more

 

เป็นไทย เป็นพุทธ และเป็นสุข

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โดย พระไพศาล วิสาโล จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๓ คำปรารภ กระแสโลกา ภิวัตน์ได้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนRead more

 

ความสุขที่ปลายจมูก

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โดย  พระไพศาล วิสาโล จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๓ Attachment Size kwamsukatNose.pdfRead more

 

เด็กๆกับภัยพิบัติ เกมและแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : children_in_disasters_games_and_guidlibes_in_thai.pdf

 

ปฏิวัติจิตสำนึก – ชาติวิกฤต พลิกจิตถ้วนหน้า

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : patiwatjit.pdf

 

งานทำ งามธรรม โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : project_khunatham.pdf

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงร่วม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 238_8779.pdf

 

งาน พลังกลุ่ม และ ความสุข

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 236_4663.pdf

 

ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 187_8582.pdf

 

รวมภาพถ่ายการประกวด เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 243_6968.pdf

 

จิตอาสาพลังสร้างโลก

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม Attachment Size 70_5927.pdf 69.82 KB 71_6330.pdf 317.72 KBRead more

 

การศึกษาแนวทางการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม ผ่านระบบการศึกษา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 162_9282.pdf

 

อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของสำนึกบัณฑิตอาสาสมัคร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : past present future of volunteer.pdf

 

เสริมจิตสำนึกอาสาสมัคร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : recognize volunteering.pdf

 

สร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณ กับ โครงการ “ฉลาดทำบุญ”

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : good benefaction.pdf

 

อาสาสมัครกับการพัฒนาตนเอง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : volunteer and human.pdf

 

สู่การให้ที่แตกต่าง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : Final Edition.doc

 

บทเรียนงานอาสาสมัครจากต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาระบบอาสาสมัครในไทย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

 

ความเห็นล่าสุด

  • อาสาแต้มสีทำเสื้อมัดย้อม บริจาคให้เด็กด้อยโอกาส EP.2 by ผกามาศ

    สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ รบกวนสอบถามวิธีการสมัครหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนคลองโคน และกิจกรรมเก็บขยะโบสถ์ปรกโพธิ์ by Jamesscb

    รายชื่อเยาวชนจิตอาสาที่ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร โครงการ เยาวชนจิตอาสาปลูกป่าชายเลนคลองโคน และรักษ์ศาสนสถาน โบสถ์ปรกโพธิ์ ค่ายบางกุ้ง วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 1.) เด็กชายธนกฤต เบญจพิชัยเดช โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพฯ 2.) เด็กชายกฤตกานต์ สาระบุตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ 3.) นางสาวกุลญาดา นิวัฒนากุล มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 4.) นางสาวบุณฑริกา อินทร์ไธสง มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 5.) นางสาวนารถชนก พิมสาน มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 6.) นางสาวพิมพกานต์ นันตะโรหิต มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 7.) นางสาวอภิสรา สุทธิบริหารกุล โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ 8.) นายธนกร สุทธิบริหารกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 9.) เด็กชายวศิน สุทธิบริหารกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ *****************************************************

  • พับผ้าก๊อส Packing ทดแทนผ้าก๊อส 3 by พิทักษ์พงค์ เลียบทวี

    สนใจครับรบกวนติดต่อกลับ 0957986388 *มีทักษะการให้ยาทางเข็มฉีดยา ทำแผลผู้ป่วย และให้อาหารทางสายยาง*