เสวนาเกษตรฯตะโกน ทุ่งบางเขน สู่ ป่าแม่วงก์

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

“หากท่านยังเป็นคนหนึ่งที่อยากทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเขื่อนแม่ วงก์ ว่าเขื่อนนี้มีประโยชน์ตามที่กล่าวอ้างหรือทำลายธรรมชาติมากน้อยเพียงใด หรือยังไม่รู้ว่าแม่วงก์อยู่ที่ไหน และจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริงมั้ย? ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา “เกษตรฯตะโกน” (ทุ่งบางเขนRead more