อาสาสมัคร

ยางยืดแห่งรักนะ เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลรามาธิบดี

มามอบความรัก ความห่วงใยด้วยการมอบยางยืดให้ผู้ป่วย รับสมัครอาสาจำนวน 30 คน ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ได้รับบริจาคครับ สมัครได้ทาง email : maydon2014@gmail.com
Capture551.jpg

 องค์กร

ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

สถานที่

โถงกิจกรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  กทม.

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

 

ช่วงวันทำงาน

เสาร์ที่ 14 ก.พ.  2558

เวลา 09:00 – 12:00 น.

 

เวลา 13:30 -14:30 น. จะเดินทางไปมอบให้ผู้ป่วยอายุรกรรมในโรงพยาบาลรามาธิบดี

(เฉพาะจิตอาสาที่สะดวกในการเดินทางไปเอง)

 

แนวคิดในการจัดกิจกรรม

          กิจกรรมยางยืดเปลี่ยนชีวิต เริ่มต้นมาจากแนวคิดที่อยากจะทำบุญในแบบอื่นๆ ที่คนไม่ค่อยทำ หรือยังไม่มีใครทำ จึงได้ทดลองทำอุปกรณ์ยางยืดแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ต้องการการกายภาพบำบัด และทดลองแจกใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดีก่อน ปรากฎว่าได้ผลตอบรับดีมากจากผู้ใช้ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมียางยืด 4 ประเภท มากกว่า 23 แบบ ได้แก่ 1) ยางยืดออกกำลังกายสำหรับเด็ก 2) ยางยืดสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยทั่วไป  3) ยางยืดสำหรับผู้ป่วยเฉพาะอาการ จากโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน และ 4) ยางยืดสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการออกกำลังกาย  การทำสิ่งประดิษฐ์ยางยืดนี้ได้มีการคิด ทำ และแจกโดยส่วนตัว จากเงินเดือนของตนเองทั้งหมด จากกิจกรรมที่จัดที่สวนโมกข์ กทม. และจัดสอนตามโรงพยาบาลของรัฐบาล สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา  รวมทั้งสิ้นที่แจกไปมากกว่า 2,000 ชิ้น  ยางยืดนี้มีผู้ต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ง่าย แต่มีประโยชน์มากต่อผู้ป่วย พระสงฆ์ที่อาพาธ และผู้สูงอายุ การทำยางยืดไปแจกแต่ละครั้งจึงไม่เคยเพียงพอต่อผู้ต้องการ  กิจกรรมครั้งที่ 6 ยางยืดแห่งรักนะ ในวันวาเลนไทน์ จะนำไปแจกให้ผู้ป่วยในช่วงบ่ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ชั้น 1 โถง ตึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1 ได้ทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี

2 ได้เรียนรู้ เทคนิคการทำสิ่งประดิษฐ์ ยางยืดลูกโซ่ 2 สีชมพู

3 ได้เพื่อนอาสาใหม่ที่มีแนวคิดทำความดี

4 ได้ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง

5 ได้มาทดลองเล่น ทดลองใช้งานสิ่งประดิษฐ์ยางยืดที่ไม่มีที่ไหนมาก่อน

 

สวัสดิการ

อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

 

กำหนดการ

08: 30 - 09:00    ลงทะเบียน

09:01 – 12:00 น  ร่วมกันทำยางยืดลูกโซ่ 2 สีชมพู และออกกำลังกายด้วยยางยืดพร้อมกันอย่างมีความสุข

 

13:00 13:40 แจกยางยืด ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี (เฉพาะจิตอาสาที่สะดวกในการเดินทางไปแจก)

 

หมายเหตุ ด้วยความเคารพผู้สมัครทุกท่าน ก่อนสมัครท่านต้องแน่ใจแล้วจริงๆ 99% ว่าจะมาร่วมงานได้แล้วจึงสมัคร เพราะหลายครั้งผู้สมัครจะไม่มาร่วมงาน 30-55% ซึ่งบั่นทอนกำลังใจของผู้จัดที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี ด้วยทุนทรัพย์ตนเอง เพื่อจัดงาน

 

ทักษะของอาสาสมัครที่ต้องการ

ความสามารถพิเศษ ไม่มี

ทักษะวิชาชีพ  ไม่มี

 

ประเภทงานอาสา

สุขภาพและสาธารณสุข

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มี  (เนื่องจากเป็นเงินเดือนของผู้จัดกิจกรรมที่อยากทำบุญ และทำมาแล้วปีที่ 3)

 

วิธีการสมัคร

ส่งemail มาที่ maydon2014@gmail.com และรอการตอบกลับทาง email 

 

จำนวนที่รับ

30 คน

 

 สอบถามได้ที่

0819298454 ดร.เมธี  ธรรมวัฒนา

Facebook: maytee.tham 

maydon2014@gmail.com

เรารักชุมชน

ผมอยากทำพัฒนาประเทศ
IMG_20150114_180934.jpg