อาสาสมัคร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การดูแลและเยียวยาตนเองด้วยสมาธิบำบัดแบบ SKT รอบที่ 2

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
20141212-2-1.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
"การดูแลและเยียวยาตนเองด้วยสมาธิบำบัดแบบ SKT" (จัดรอบที่ 2)

 
หลักการกำหนดจิต รับรู้ และการเคลื่อนไหว ด้วยลมหายใจ เข้าและออก ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยกลไกการทำงานของร่างกายและให้จิตใจมีความสัมพันธ์กัน จึงเป็นที่มาของการป้องกันการเกิดโรคหลายๆ ชนิด วิทยากรโดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4

*** มีบันทึกวิดีโอตลอดการบรรยาย ติดตามดูย้อนหลังได้ทางเฟชบุ๊คและเว็บไซต์หมอชาวบ้าน ***

สมัครเข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน โดยส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร และอายุ ส่งมาที่ E-mail:

healthkm.training@gmail.com หรืือส่ง SMS มาที่เบอร์ 094-095-1635 Line: Folkdoctor, Facebook: มูลนิธิหมอชาวบ้าน, เว็บไซต์ www.doctor.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-278-1616 ต่อ 111 (ในเวลา 09.00 - 17.00 น.) จัดโดย โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน โดยการสนับสนุนของ สสส.

 

มสด

อยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

อาสาสมัครจากประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษามหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่นมีความประสงค์จะเป็นอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น ให้กับโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประมาณ 3 สัปดาห์ ช่วงเดือนสิงหาคม 2558

อาสาสมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เอง รบกวนให้ทางโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่สนใจสนับสนุนเรื่องที่พักให้กับอาสาสมัครเป็นเวลา 3 สัปดาห์

ผู้สนใจ กรุณาติดต่อ คุณใยบัว มณีพันธ์ บริษัท ไอซีเนท เอเชีย จำกัด โทร. 02 260 7763 email:maneephan@csloxinfo.com

Aom_am

สวัสดีค่ะ

 สวัสดีค่ะ  เป็นอาสามือใหม่ค่ะ ^^ รบกวนแนะนำด้วยนะคะ

คืนบ้านให้ปูเสฉวน

รับบริจาคเปลือกหอย
view_resizing_images.jpg

" คุณเคยใส่กางเกงที่คับเกินไป หรือหลวมเกินไปไม่เข้ารูปทรง เวลาเดินก็ไม่สะดวก เหมือนกางเกงจะหลุด จะหลุดไหม ? "

" เมื่อเปลือกหอยทะเลถูกเก็บไปขายเป็นจำนวนมาก บ้านใหม่ของปูเสฉวนซึ่งได้จากเศษขยะที่มนุษย์ทิ้งขว้าง เช่น ขวดแก้วแตก หรือกระป๋องนม นอกจากจะไม่เข้ากับรูปทรงที่ธรรมชาติให้มาแล้ว ยังก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว "

 

รับบริจาคเปลือกหอยเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมคืนบ้านให้ปูเสฉวน

1. เปลือกหอยที่ใช้เป็นเปลือกหอยฝาเดียว ได้ทุกชนิดทั้งหอยน้ำจืดและหอยทะเล และได้ทุกขนาดทั้งหอยเล็กหอยใหญ่

2. เปลือกหอยที่จะบริจาคไม่ควรไปซื้อมาบริจาคโดยตรง เพราะจะเป็นการส่งเสริมการเก็บเปลือกหอยมาขาย แต่ควรเป็นเปลือกหอยที่คุณอาจจะเคยเก็บมา หรือเคยซื้อมา หรือมีคนให้มา ในชีวิตที่ผ่านมาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

 

ส่งมาที่ : กนกพร  มีศุข  3/43 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม. 10510   Tel. 083-543-8710

(ปิดรับบริจาควันที่ 22 มกราคม 2558)

 

 

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม https://www.facebook.com/EPV.or.th