อาสาสมัคร

หนึ่ง

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ :-) คือความสุขของคนอาสา
20140926061913.jpg

โก๋เก่ง ผู้ดำรงไว้ซึ่งชัยชนะ

ทำเพื่อตัวเองสร้างสุขแค่ชั่วคราว ทำเพื่อผู้อื่นยั่งยืนกว่า
FxCam_1320733960028.jpg

ปริญญากาสวพัสตร์

ผู้ฝักไฝ่ในธรรม
facebook_-1147534659.jpg

kashikenji

ช่วยเหลือสังคม
66916.jpg

 กลุ่มผมยินดีที่จะช่วยเหลือสังคมและจัดระเบียบ..และรับบริจาคของทุกที่

66916.jpg