รร.บ้านแม่นก รับสมัครอาสาสมัครดูแลเด็กพิเศษ

รร.บ้านแม่นก คือร.ร.ฝึกสอนพ่อแม่ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับลูกของตัวเอง
เพื่อให้ครอบครัวสามารถยืนได้ด้วยตัวเองในที่สุด และเราได้ทำหลายโครงการ
ที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแค่เหตุผลเดียวคือ เราเองก็มีลูกพิการเช่นกัน

ดังนั้น หลาย ต่อ หลายกิจกรรมที่เรายังขาดแคลนคือ “ผู้่ดูแลเด็กในขณะที่ให้ความรู้กับครอบครัว”
จึงมารับสมัครอาสามัครในการดูแลเด็ก

และสามารถดูรายละเอียดโครงการต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.cp-homeschool.com
หรือติดต่อกับแม่นกโดยตรงที่ 081-4327801

ขออนุโมทนาบุญกับท่านที่อยากทำบุญร่วมกันด้วยค่ะ
แม่นก

แสดงความคิดเห็น