สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 ( เชียงราย )

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 ( เชียงราย )
ที่อยู่: 
สำนักงานป่าไม้สาขาจังหวัดเชียงราย (เดิม) อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
พื้นที่รับผิดชอบ: 
เชียงราย,พะเยา,น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
053-711-445

ส่วนภูมิภาค

- ดูแลพื้นที่ป่าชุมชนในสังกัด
- ดูแลพื้นที่ป่าสงวน
 

โลโก้: