สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 ( สระบุรี )

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 ( สระบุรี )
ที่อยู่: 
154/1 หมู่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
พื้นที่รับผิดชอบ: 
สระบุรี,ลพบุรี,ปทุมธานี,ลพบุรี,อยุธยา, อ่างทอง,สิงห์บุรี,ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
036-341-768 , 036-344-497

ส่วนภูมิภาค
- ดูแลพื้นที่ป่าชุมชนในสังกัด
- ดูแลพื้นที่ป่าสงวน
 

โลโก้: