สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ( สาขาอุบลราชธานี )

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ( สาขาอุบลราชธานี )
พื้นที่รับผิดชอบ: 
อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,ยโสธร
เบอร์ติดต่อ: 
045-241-205

ส่วนภูมิภาค
- ดูแลพื้นที่ป่าชุมชนในสังกัด
- ดูแลพื้นที่ป่าสงวน
 

โลโก้: