สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ( สาขาปราจีนบุรี )

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ( สาขาปราจีนบุรี )
ที่อยู่: 
สำนักงานป่าไม้สาชาจังหวัดปราจีนบุรี ( เดิม ) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
พื้นที่รับผิดชอบ: 
ปราจีนบุรี,สระแก้ว,ฉะเชิงเทรา,นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-452-104

ส่วนภูมิภาค
- ดูแลพื้นที่ป่าชุมชนในสังกัด
- ดูแลพื้นที่ป่าสงวน
 

โลโก้: