สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
ที่อยู่: 
54/10 ถ.ค่ายหลวง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
พื้นที่รับผิดชอบ: 
ราชบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
0-3221-1025 ต่อ 630

ส่วนภูมิภาค
- จัดการต้นน้ำ
- ดูแลอุทยานแห่งชาติ
- รักษาสัตว์ป่า

โลโก้: