สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
ที่อยู่: 
140 ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมด อ.เมือง
พื้นที่รับผิดชอบ: 
แพร่, น่าน, ลำปาง
เบอร์ติดต่อ: 
054-627695-7 , 081-783-3340
ผู้ประสานงาน: 
คุณชุมทาง

ส่วนภูมิภาค
- จัดการต้นน้ำ
- ดูแลอุทยานแห่งชาติ
- รักษาสัตว์ป่า

โลโก้: