ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ภาคใต้ตอนล่าง)

ชื่อหน่วยงาน: 
ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ภาคใต้ตอนล่าง)
ที่อยู่: 
16 ถนนป่าไม้ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
เบอร์ติดต่อ: 
0-7525-1771
โลโก้: