ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโซนของ เครือข่ายจิตอาสา ในงาน มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2

Active Citizen: "พลเมืองอาสา พลังของการเปลี่ยนแปลงสังคม"

เชิญร่วมเป็นหนึ่งใน "พลเมืองอาสา พลังของการเปลี่ยนแปลงสังคม" ในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2554  ด้วยกิจกรรมหลากหลายที่พร้อมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนับตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา เริ่มต้นจาก สถานีพลเมือง (Citizen Station) สนุกกับการละเลงสีและความคิดลงบน “Idea Cubes” ฝากไอเดียแจ๋วๆของการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคมไว้กับเรา

>> เรียนรู้นิทรรศการมีชีวิต พลเมืองอาสา: คืนคนที่ดลใจ เรียนรู้ชีวิตของบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจของการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม
>> มีส่วนร่วมลงมือทำใน ฐานกิจกรรมพลเมืองอาสา ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครง่ายๆที่สามารถลงมือทำได้ด้วยตนเองพร้อมครอบครัว ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.   ในรูปแบบงานอาสาสมัครที่หลากหลาย อาทิ นิทานทำมือ สร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน, ฝึกการเป็นนักข่าวพลเมือง อาสาสมัครสื่อสารเรื่องราวดีดีสู่สังคม หรือ กิจกรรมส่งเสริมความเป็น พลเมืองโลก (Global citizen) ด้วยการมีส่วนร่วมกับการรณรงค์สิทธิมนุษยชนต่างๆจากทั่วโลก เป็นต้น เดินทางต่อไปที่ ห้องเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมือง (Citizen Workshops) เรียนรู้อย่างลงลึกและมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการเวิร์คชอปต่างๆได้ด้วยตนเอง ผ่านการอบรม 5 กระบวนการ ดังนี้

เวิร์คชอปและเสวนาทั้งหมด ลงทะเบียนล่วงหน้า
โดยติดต่อที่ ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 02-564-4440 ต่อ 1496
หรือ คุณเกษมณรงค์ นุชฉายา เบอร์ 085-119-4664 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2554

** เวิร์คชอปวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เปลี่ยนแปลงห้องเรียนอย่างไรให้เชื่อมโยงกับสังคม ผู้เรียนก็สนุกและผู้สอนก็มีความสุข ให้ความรู้และแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (Civic Education) มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตซึ่งมีสำนึกความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (วันที่ 6 พ.ค. 54 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง วิปัสสนา 1 รับจำนวน 50 คน)

เวิร์คชอปสิทธิมนุษยชนศึกษา โดย องค์กรสิทธิมนุษยชนสากล (Amnesty International) ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันอย่างไรที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมากขึ้น ฝึกวิธีคิดและเรียนรู้ทำความเข้าใจสิทธิมนุษยชนผ่านกิจกรรมง่ายๆและสนุกสนาน ผ่านเกมส์กับกระบวนการกลุ่มย่อยหลากหลายรูปแบบ (วันที่ 6 พ.ค. 54 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง วิปัสสนา 1 รับจำนวน 50 คน)

เวิร์คชอปพัฒนาผู้นำเยาวชนจิตอาสา  โดย กลุ่มแผลงฤทธิ์     เยาวชนคืออนาคต ทำอย่างไรที่จะสร้างเยาวชนที่สภาวะความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น จุดระเบิดแรงบันดาลใจจากภายในเพื่อสร้างเยาวชนจิตอาสาที่จะเป็นพลังสำคัญในอนาคต  กระบวนการพัฒนาแรงบันดาลใจและทักษะสำหรับเยาวชน ที่จะกลายเป็นแกนนำสำคัญในโรงเรียนและชุมชนต่อไป ด้วยกิจกรรมเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและฝึกความคิดและการแก้ปัญหา ( วันที่ 7 พ.ค. 54 เวลา เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง วิปัสสนา 1 รับจำนวน 50 คน)

เวิร์คชอปนักข่าวพลเมือง โดย สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (TPBS)  สังคมของข้อมูลและข่าวสารปัจจุบันเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและรวดเร็ว การทำข่าวมิได้จำกัดวงแค่เฉพาะนักข่าวมืออาชีพอีกต่อไป แต่ประชาชนพลเมือง เริ่มมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารข้อมูลจากพื้นที่ในสถานการณ์วิกฤติต่างๆ เรียนรู้กระบวนการในการทำข่าวและการรายงานข่าวจากประสบการณ์ของนักข่าวพลเมือง จาก สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (TPBS)                           (วันที่ 8 พ.ค. 54 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง วิปัสสนา 1 รับจำนวน 50 คน)

เวิร์คชอปการใช้เทคโนโลยีในงานพัฒนาสังคม    โดย สถาบัน Change Fusion   ประโยชน์ของเทคโนโลยีมิได้เพียงความบันเทิงหรือการหาประโยชน์เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถนำมาใช้ในการสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสังคมด้วย เรียนรู้ตัวอย่างและประสบการณ์จากผู้ที่ทำงานพัฒนาเทคโนโลยีในการงานพัฒนาสังคม ที่สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นอย่างกว้างและสร้างสรรค์ (วันที่ ๘ พ.ค. ๕๔ เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง วิปัสสนา 1 รับจำนวน 50 คน)

จบท้ายด้วย สานเสวนาพลเมือง (Citizen Talks) รับฟังและแลกเปลี่ยนพูดคุย กับวงเสวนาน่าสนใจในประเด็นหลากหลายเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในรูปแบบต่าง

"สร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้จิตอาสา" ร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง จากโครงการสุขจากการให้ ครู + เยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา มูลนิธิกระจกเงา  ใน วันที่ 7 พ.ค. 54   เวลา 13.00 –  15.00 น. ณ ห้องวิปัสนา 1

** "วิชาสุดท้ายที่มหา’ลัย ไม่ได้สอน” ร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัย เรากำลังไปทางไหนกัน สุดท้ายแล้วให้อะไรกับนักศึกษา อะไรคือสิ่งที่ขาดหายไปจากห้องเรียนในมหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานเสวนากับ อาจารย์ นักการศึกษา หรือผู้คลุกคลีและมีความสนใจเรื่องการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ นำการสนทนาโดย อาทิ คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักเขียนยอดนิยม เจ้าของหนังสือ “วิชาสุดท้ายที่มหา’ลัยไม่ได้สอน, ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นต้น ในวันที่ 7  พ.ค. 54 เวลา 09.30 – 12.00 น.  ณ ห้องวิปัสสนา 1

จะเป็นพลเมืองกันไปทำไม”    ร่วมแลกเปลี่ยน พูดคุย วิพากษ์ บทบาทความเป็นพลเมืองกับสังคม พลเมืองแบบไหนที่สังคมต้องการ และเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรท่ามกลางพลเมืองที่แตกต่างและหลากหลาย กับเหล่าพลเมืองอาสาจากกลุ่มต่างๆ อาทิ Big Tree Project, สยามอาสา (Siam Asa), เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thainetizen), อาสาสมัครสึนามิ, อาสาสมัคร 1500 ไมล์ เป็นต้น ในวันที่ 8 พ.ค. 54 เวลา 13.00 – 15.00  น. ณ โถงกลางชั้น 1
 

เวิร์คชอปและเสวนาทั้งหมด ลงทะเบียนล่วงหน้า
โดยติดต่อที่ ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 02-564-4440 ต่อ 1496
หรือ คุณเกษมณรงค์ นุชฉายา เบอร์ 085-119-4664 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2554

ความคิดเห็น

รูปภาพของ open

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน ต้องเสียตังค์รึป่าวคะ

รูปภาพของ อาสามาแจม

ถ้าไม่ได้

ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อน จะสามารถไปร่วมงานได้หรือไม่

แสดงความคิดเห็น