ค่ายเรียนรู้และเข้าใจคนพิการ กลุ่มเพื่อน ๒๐๐๐ - 18 พฤษภาคม

ชมรมกลุ่มเพื่อน ๒๐๐๐ ขอเชิญชวนเพื่อนๆ
คนพิการและอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้และเข้าใจ

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๔๕ น. ณ  มิวเซียมสยาม
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้ในการช่วยเหลือคนพิการอย่างถูกต้อง
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 
สนใจสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนล่วงหน้า
ได้ที่คุณผักกาด ๐๘๖ ๗๕๓ ๐๕๔๖
(ด่วน รับจำนวนจำกัด)

กำหนดการ
๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน      
๐๙.๓๐ น. ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กล่าวต้อนรับ
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. การอบรม “เรื่องความเสมอภาคของคนพิการ”
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แนะนำวิธีการช่วยเหลือคนพิการ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กิจกรรม "เรามาเรียนรู้ร่วมกัน" ชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
 
๑๗.๐๐ น. รวมกลุ่มนำเสนอปัญหาอุปสรรคและสิ่งอำนวยความสะดวก
๑๗.๔๐ น. ปิดกิจกรรม

การเดินทาง : รถประจำทาง สาย ๓, ๖, ๙, ๑๒, ๓๒, ๔๔, ๔๗, ๕๓, ๘๒, ๕๒๔
เรือด่วนเจ้าพระยา ท่าราชินี (หรือท่าเตียน แล้วเดินต่อประมาณ ๑๕๐ เมตร)

มิวเซียมสยาม
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

๔ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

ใกล้วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ท่าเตียน ปากคลองตลาด
และสถานีตำรวจพระราชวัง
โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๒๒ ๒๕๙๙ โทรสาร : ๐๒ ๒๒๕ ๒๗๗๕
Email : info@ndmi.or.th
http://www.ndmi.or.th
เวลาทำการ วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
วันจันทร์ปิดทำการ

รูปภาพของ อาสามาแจม

 อยากทราบว

 อยากทราบว่าค่ายพักแรมคนพิการมีกี่ประเภทค่ะ

 

รูปภาพของ noopoo27

น่าสนุกนะ

น่าสนุกนะค่ะ

 

บาคาร่าออนไลน์ / gclub / คาสิโนออนไลน์                                             

รูปภาพของ noopoo27

โดนใจเราต

โดนใจเราต้องลองไปกันนะ

 

genting club   royal1688  holiday palace        

แสดงความคิดเห็น