..ด่วน..!! 

     รับสมัครจิตอาสา ห้องนอนเด็กพิการ บ้านเฟื่องฟ้า  (ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

     วันพุธที่ 28 พ.ย.2561  เวลา 8.30-12.00 น.

รับจิตอาสาจำนวน  30  คน

    ทำกิจรรม ดังนี้

1.ทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้องนอนเด็กอาคารสารภี
-ล้างเตียงนอน
-ล้างพัดลม
-ล้างมุ้งลวด
-ปัดกวาดรอบๆอาคารนอนเด็ก
-ถูพื้น เช็ดกระจกด้านในและด้านนอกรอบๆอาคาร

 

……………………………………….

สอบถาม   มูลนิธิสุขภาพไทย
โทร. 0-2589-4243 , 0-2591-8092
(จันทร์-ศุกร์)
…………………………………………………………..


กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้เรียบร้อย แล้วส่งกลับมาที่มูลนิธิสุขภาพไทย
-แฟกซ์ 0-2589-4243 , 0-2591-8092 กด 15
-หรือ e-mail : thaihof@gmail.com

 

ดำเนินงานโดย
-สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
บ้านเฟื่องฟ้า
-มูลนิธิสุขภาพไทย

สนับสนุนโดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ(สสส.)

ค่าใช้จ่าย : 0