อยากใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือ และบริการ สร้างสรรคเสียงหัวเราะ ให้กับ เด็กๆ