กิจกรรม
Pen Pal Day “อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 4”

วันเสาร์ที่  23 กุมภาพันธ์ 2562

ห้อง 502 อาคารพรีเมียร์คอเปอเรทปาร์ค ศรีนครินทร์

เนื่องด้วยมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นองค์กรที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี จากการดำเนินงานที่ผ่านมามูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้

มูลนิธิ ฯ ได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและประคับประคองเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสไปด้วยกันขึ้น โดยจัดกิจกรรม Pen Pal Day อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง”  เปิดรับอาสาสมัครมาเขียนจดหมายให้กำลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิต เพื่อให้เด็กเหล่านี้รู้สึกมีที่พึ่งทางใจ มีกำลังใจ และไม่หลุดจากระบบการศึกษากลางคัน และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

จากกิจกรรม Pen Pal Day อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง ครั้งที่ 1-3 ที่ผ่านมาอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 82 คน ตอบจดหมายน้องนักเรียนทุนได้ทั้งหมด  961 ฉบับ

เมื่อน้อง ๆ ได้รับจดหมายจากพี่ ๆ อาสา ทำให้น้องมีกำลังใจ มีแนวทางและได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมในการเรียน การใช้ชีวิตวัยรุ่น ดังนี้

“หนูขอขอบคุณนะคะ สำหรับจดหมายที่พี่ ๆ เขียนตอบกลับหนูมา ทำให้หนูดีใจที่พี่ๆ อ่านจดหมายหนู หนูรออ่านจดหมายพี่ ๆ อยู่นะคะ”

“มีจดหมายมาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ หนูรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมาก ๆ เลยค่ะ เพราะอยากรู้ว่ามีอะไรในจดหมาย”

 1. ภาระกิจของอาสา
  • เขียนจดหมาย ให้กำลังใจนักเรียนทุน จำนวน 10 ฉบับ ต่อ อาสาสมัคร 1 ท่าน
 2. คุณสมบัติอาสาสมัคร
 • หากท่านเคยเป็นอาสาสมัคร รุ่นที่ 1-3 แล้ว สามารสมัครเข้ามาได้เลยผ่าน log in เดิม โดยไม่ต้องตอบแบบสอบถามใน google form
 • อายุ 20-55 ปี
 • ลายมือเรียบร้อย อ่านง่าย
 • มีทัศนคติเชิงบวก ต่อนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
 • มีทักษะการจับประเด็นและสามารถสื่อสารผ่านการเขียนได้อย่างเข้าใจง่าย สั้น กระชับ ลงบนโปสการ์ด
 • มีความตั้งใจ เขียนจดหมายให้กำลังใจแก่นักเรียนทุน ต่อเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตวัยรุ่น และครอบครัว
 • เคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนทุน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือเรื่องที่จะละเมิดต่อสิทธิเด็กของนักเรียนทุน
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ต้น จนจบกิจกรรม
 1. สถานที่ปฏิบัติงาน
  • ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์
 2. วัน /เวลาปฏิบัติงาน
 • วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
 • ตั้งแต่เวลา 00-13.30 น.
 1. ประโยชน์ที่อาสาจะได้รับ
 • ได้เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจ ให้แก่นักเรียนทุนได้มีที่พึ่งทางใจ และได้คำแนะนำที่เหมาะสม
 • ได้แบ่งปันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
 • ได้รับความภูมิใจ จากการได้ลงมือทำงานอาสาด้วยตนเอง
 • ได้เห็นคุณค่าและพลังของตัวหนังสือจากการตอบจดหมาย ส่งผ่านในรูปแบบกำลังใจ ให้แก่นักเรียนทุน
 • ได้รับของที่ระลึกจากมูลนิธิยุวพัฒน์
 1. จำนวนรับอาสาสมัคร
  • จำนวน 30 คน
 2. ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรม ช่วงเวลา รายละเอียด
ประกาศรับอาสาสมัคร 24 มกราคม 2562 กรอกใบสมัครออนไลน์ และ ทำแบบสอบถาม
https://ybf.premier.co.th/scholar/index_volunteer.php
คัดเลือก ระหว่างวันที่ 24 มกราคม  – 17 กุมภาพันธ์ 2562

 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 18 กุมภาพันธ์  2562 ประกาศผลผ่านเฟซบุ๊ก เว็บไซต์เครือข่ายจิตอาสา และ อีเมล จากระบบฐานข้อมูลอาสาสมัคร ยุวพัฒน์
กิจกรรม Pen Pal Day ครั้งที่ 4

“อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง ”

23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-13.30 น.

ห้อง 502 ชั้น 5
อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ศรีนครินทร์

 

สอบถามเพิ่มเติม : คุณกรวิกา โทรศัพท์ : 02 301 1143  มือถือ : 092 263 6915

อีเมล : kornwika.k@ybf.premier.co.th   เวลาทำการ 08.00-17.00 น.