ในเมื่อตัวเองมีความสุข อยากจะแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนที่ด้อยโอกาส