ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วงอายุ 25-35 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ YSEALI Professional Fellow Program เพื่อรับโอกาสเดินทางไปเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงานระยะสั้น ประมาณ 1 เดือน

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ไปเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านประสบการณ์จริงกับหน่วยงานต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา
โครงการ YSEALI PFP เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยมีโปรแกรมให้เลือกสมัคร ทั้งหมด 4 สาขาคือ
Civic Engagement
Economic Empowerment
Governance and Society และ
Sustainable Development and the Environment

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://www.ysealipfp.org/
(ผู้สมัครศึกษาข้อมูลและสมัครผ่านช่องทางเว็บไซต์เท่านั้น)
หมดเขตการรับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564