20150528-1-1

ขอเชิญรับชมงานถ่ายทอดสดการกุศล หนึ่งน้ำใจ ล้านคำขอบคุณ ครั้งที่ 8 เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 21.45 – 23.45 น.

ขอเชิญรับชมงานถ่ายทอดสดการกุศล
“หนึ่งน้ำใจ ล้านคำขอบคุณ ครั้งที่ 8”

เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 21.45 – 23.45 น.
ทางช่อง 3 แฟมิลี่ (ช่อง 13 ระบบดิจิตอล หรือ ช่อง 23 ระบบดาวเทียมและเคเบิล)

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคผ่านรายการได้ที่หมายเลข 02-444-4646 หรือ
บริจาคผ่านเว็บไซต์ www.ramafoundation.or.th/give/donations/projects

หรือ บริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดี สาขารามาธิบดี    เลขที่บัญชี 026-4-56567-2

ที่มา http://www.ramafoundation.or.th/