12402110_10

เครือข่ายจิตอาสา ขอเชิณชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง “เวทีเสวนางานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” ในงานคนไทยขอมือหน่อยปีที่ 3
วันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 59
เวลา : 17.00 – 18.00 น.
ณ เวทีย่อย 2 : ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
————————–————————–——-
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปกับอาสาสมัครที่ทำงานร่วมขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

พบกับผู้ร่วมเสวนาได้แก่
– คุณพีรัช วงศ์วิภาส (หนุ่ม) อาสาสมัครจากโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก ที่ทำงานสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็กๆที่ห่างไกลผ่านการเป็นครูอาสาสมัคร และ
– คุณปทัฐ จินดาลัทธ (ต๋อ) อาสาสมัครจากโครงการ Food For Friends จากมูลนิธิกระจกเงา ที่ทำงานในประเด็นเรื่องคนไร้บ้าน
ดำเนินรายการโดย คุณหัทยา วงษ์แสงไพบูลย์ จาก องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ (VSO)

การเป็นครูอาสาต้องทำอะไรบ้าง การเป็นอาสาสมัครทำงานกับคนไร้บ้านเปิดโลกกับเขาอย่างไรบ้าง มาร่วมรับฟังประสบการณ์และการเรียนรู้ที่มีค่าจากอาสาสมัครคนรุ่นใหม่เหล่านี้กันค่ะ
คุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคมได้ แล้วพบกันในงานคนไทยขอมือหน่อยนะคะ