ไม่ใช่แค่พูดออกมาอย่างเดียว แต่อยากทำคุณประโยชน์ให้ชีวิตอื่นต่อๆไป