…บ้านไกล ไฟไม่มี ผู้คนน่ารัก นี่คงเป็นนิยามสั้น ๆ ของที่นี่ ดอยเล็ก ๆ ไร้ชื่อเสียง ที่ตั้งอยู่ที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ที่มีเด็ก ๆ ชาวปวากอญอ(กะเหรี่ยง) รอครูอาสามาเติมความฝัน สร้างรอยยิ้มกว่า 30 คน
….
…ภารกิจที่นี่นอกจากการสร้างรอยยิ้มให้เด็ก ๆ แล้ว อีกภารกิจที่สำคัญก็คือการสร้างความสว่าง ด้วยการติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ส่วนรวมของชุมชน
….

รับบริจาคไฟส่องสว่าง โซลาร์เซลสำหรับติดตั้งในชุมชน สามารถเข้าไปสั่งสินค้าในร้านค้าออนไลน์ จัดส่งมาที่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาได้ ตัวอย่างไฟส่องสว่างที่ใช้ติดตั้ง. https://c.lazada.co.th/t/c.Y0KwjW

ครูนอกบ้าน รอยยิ้ม…ดอยแอก
รุ่นที่ 4  วันที่ 7 – 10 กันยายน พ.ศ.2566
โรงเรียนบ้านดอยแอก ต.นาคอเรือ อ. ฮอด จ. เชียงใหม่

 

 

กำหนดการ

 

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566
06.00น. รับคณะครูนอกบ้าน ที่จุดจอด บขส/ สมบัติทัวร์ (ตรงข้ามสถานีตำรวจ ฮอด)
และเดินทางไป โรงเรียนนาคอเรือ  เข้าสู่กระบวนการ“ เปิดหัวใจอาสา  ฉันมาทำอะไรที่นี่ ”  ( ปฐมนิเทศ )
–  ทำความรู้จักกัน เช็คอิน
–  ข้อตกลง (กฎ) ช่วงทำกิจกรรม
–  กำหนดการกิจกรรม   เป็นต้น
12.00น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น. เดินทางเข้าสู่พื้นที่  บ้านดอยแอก ..
15.00  น. ถึงหมู่บ้าน พักผ่อน  15.30  น. แนะนำตัวเองกับเด็กๆ ในชุมชนหลังเด็ก ๆ เลือกพวกเราเหล่าคณะครูนอกบ้านเข้าบ้านพัก  แยกย้ายเข้าบ้านพัก หลังละ 2 – 3  คน (แยกชาย – แยกหญิง)    ทำอาหารเย็น ตามบ้านพักเรา รับประทานอาหารร่วมกันกับเจ้าของบ้านที่เข้าพัก
19.00น.  กิจกรรมสันทนการ รอบกองไฟ กับเด็ก ๆ
21.00น. สรุปกิจกรรมของวันนี้  เวทีชุมชน แนะนำตัว เรียนรู้ชุมชน และเตรียมงานสำหรับวันถัดไป    แยกย้ายกันพักผ่อน  ( หมายเหตุ… หลัง  22.00 น.คณะครูนอกบ้านทุกท่าน ต้องเข้าบ้านพัก และ งดใช้เสียง)

————

วันศุกร์ 8 กันยายน 2566
วันนี้เราจะเดินทางไปทำกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  ครูนอกบ้านอย่าลืมทานข้าวเช้าจากบ้านมาให้เรียบร้อยนะ   แบ่งการเรียนการสอนตามช่วงชั้นที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน   แล้วจะได้เรียนรู้หละว่าการเป็น“ครู” มันยาก ง่ายเพียงใด
08.00น. ครูนอกบ้านพร้อมเด็ก ๆ เข้าแถวเคารพธงชาติ
08.30 น. แยกย้ายตาม หน้างาน คือ กลุ่มสร้าง และกลุ่มสอน
– กลุ่มสอน แบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม ๆละ 50 นาที
– กลุ่มสร้าง/ซ่อม    1.ซ่อมถนนให้ชุมชน
12.00น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกันทั้งครูและเด็ก (มื้อนี้เราจะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กด้วยค่ะ)
13.00น. เริ่มการเรียนการสอนช่วงบ่าย (สอนเต็มเวลา)
15.00น. เลิกเรียน ตัวแทนครูนอกบ้านขอบคุณคณะครูประจำการ ที่มอบโอกาสให้พวกเราได้เป็น“ครู”  มอบอุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬาให้ทางโรงเรียน เด็กกลับบ้านครูนอกบ้านก็เดินทางกลับบ้านพร้อมเด็กเช่นกัน ถึงหมู่บ้านแยกย้ายกันตามอัธยาศัย  แต่อย่าลืมทำอาหารเย็นทานกันนะ  เพราะคืนนี้เรายังมีนัดกันที่โรงเรียน
19.30น.  รวมตัวกันที่ลานหมู่  จัดกิจกรรมสันทนการ สรุปกิจกรรมของวันเตรียมกิจกรรมวันถัดไป

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566
08.00 น.  เจอ กันกลางลานหมู่บ้าน  โดยพวกเราเหล่าครูนอกบ้าน จะช่วยกันลงแรงกันทั้งวัน
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น.  กิจกรรมลงแรงทำภาระกิจให้เสร็จต่อจากช่วงเช้า
15.00 น.  แยกย้ายพักผ่อน / เตรียมการแสดงในภาคค่ำ
18.00 น.  รับศีล รับพร   รับการผูกข้อจากคนเฒ่า คนแก่ในชุมชน   ขอบคุณคนในชุมชนที่ให้โอกาสเราเหล่าอาสาครูนอกบ้านได้เข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่ในชุมชน เตรียมทำอาหารสำหรับมื้อเย็น รับประทานอาหารกับครอบครัวที่เข้าพัก
20.00 น. กิจกรรมรอบกองไฟ

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566
ตื่นเช้าขึ้นมา ขอบคุณตัวเองที่พามาถึงวันใหม่ วันนี้วันสุดท้ายของการอยู่อาศัยและทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
08.30 น.  รวมพล ณ จุดนัดพบ  พร้อมสัมภาระส่วนตัว
09.00 น.  มอบของบริจาคให้แก่ชุมชน (หากมี)
10.30 น. เดินทางออกจากหมู่บ้าน แวะกราบนมัสการเจดีย์วัดอูปแก้วจามเทวี / ออบหลวง
13.30  น. รับประทานอาหารตามอัธยาศัย (ดูแลตัวเอง)
15.00  น. ส่งครูนอกบ้านขึ้นรถ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. การเดินทางผู้เข้าร่วมเดินทางมาเอง โดยจุดนัดหมาย รับที่จุด รับ/ส่ง ผู้โดยสาร บขส.,สมบัติทัวร์

สิ่งที่ครูสามารถเตรียมมาสำหรับร่วมกิจกรรม
1. สื่อการเรียนการสอน
2. ขนมปี๊บ (กินหมดใช้ปิ๊บต่อได้นะ)
3. อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา  (ตะกร้อ,วอลเล่ย์บอล,แบตมินตัน)
4. ยาสามัญประจำบ้าน ( ยาแก้ปวด ยาทาแผลอักเสบ ยาแก้หวัด แก้ไอ เป็นต้น)
5. ทุนสำหรับเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ
6. ไฟโซลาร์เซลสำหรับติดตั้งใจชุมชน ดูได้ที่ https://c.lazada.co.th/t/c.Y0KwjW

กฎการวางตัว / ข้อห้าม /คำเตือน
– ห้ามให้เบอร์โทรศัพท์แก่นักเรียนเป็นเด็ดขาด
– ห้ามพูดคำหยาบ
– คนที่มาเป็นคู่รบกวนเรื่องการวางตัวที่เหมาะสม ไม่ประพฤติตัวที่เกินเลยจนดูน่าเกลียดเพราะเราเข้าพื้นที่ในฐานะ ครู
– ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา
– การใช้เครื่องมือสื่อสาร รบกวนให้ทางคณะครูอาสาใช้เครื่องมือสื่อสารหลังเสร็จกิจกรรม
– ห้ามให้เงินแก่เด็กเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด
– งดเว้นการดื่มสุรา
– ห้ามออกนอกพื้นที่ (นอกหมู่บ้าน)โดยเด็ดขาด โดยมิได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการทราบ

 

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: