โครงการ​ “ครูอาสาปันรัก” ภาคฤดูร้อน​
​ วันที่ 13-16 เมษายน​ 2567 (เดินทาง 12 ค่ำ)
ดอยหลวง​เชียงดาว​ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เป้าหมายสำคัญ เพื่อช่วยเด็กพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะความเข้าใจในการสื่อสาร เน้นการฟัง และ การพูดกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
สอนให้เด็กมีทักษะชีวิตให้ คิดได้ คิดเป็น กล้าแสดงออก กล้าสื่อสารมีความมั่นใจในตัวเอง มีความ เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของตนเอง และช่วยกันกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของเด็กให้เปิดกว้าง และเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น จากโลกเดิมที่เด็กเรียนรู้ในรั้วโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสเปิดโลกทางการศึกษาทั้งครูอาสาและเด็กๆได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ลาหู่(ภาษาท้องถิ่น) และครูอาสาร่วมศึกษาวิถีชีวิตของเด็กๆ และชุมชน
** กำหนดการเดินทาง ไป-กลับ **
■ วันที่ 12/04/67
19:30 น. จุดนัดพบ ศูนย์อาหาร สถานีเดินรถนครชัยแอร์ (ก่อนถึงหมอชิต 1.7 กม.)
20:20 น. ขึ้นรถนครชัยแอร์ ออกเดินทาง ตรงเวลา
■ วันที่ 13/04/67
06:30 น. ถึงเชียงใหม่ รับประทานมื้อเช้า
07:30 น. นั่งรถไปท่ารถช้างเผือก ต่อรถไปท่ารถเชียงดาว (ใช้เวลา 1 ชม. 45 นาที)
09:30 น. ซื้อของสด ข้าวสาร อาหารแห้ง เตรียมขึ้นดอย (เหมารถสองแถว ขึ้นดอย แวะถ่ายรูประเบียงดาว)
11:00 น. ถึง อบต.เมืองคอง ทานมื้อเที่ยง เตรียมเข้าหมู่บ้าน
13:00 น. ถึงหมู่บ้าน ศศช.บ้านห้วยงู
■ วันที่ 16/04/67(เดินทางกลับ)
11:00 น. เดินทางลงจากห้วยงู – เมืองคอง
13:00 น. ถึงท่ารถเชียงดาว
16:00 น. ถึงอาเขต นครชัยแอร์เชียงใหม่ ฝากกระเป๋า เที่ยวในตัวเมือง
20:30 น. เดินทางกลับ
***ถึง กทม เช้า 05.00 น. 17/04/67
** กำหนดการสอนโครงการครูอาสา **
● วันแรก ของการสอน
《วันแรกเปิดโลกเดินทาง เปิดใจเรียนรู้ครูและเด็ก》
06:00 น. ตื่นนอน ช่วยกันทำอาหาร มื้อเช้า
07.30 น. เตรียมเข้าแถว เคารพธงชาติ
08.00 น. เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง นำเด็กๆออกกำลังกาย และดื่มนม
09.00 น. จัดกิจกรรมสันทนาการ แนะนำตัวครูและเด็กนักรียน เพื่อทำความรู้จักกับเด็ก ๆ จากนั้นจะเป็นการแนะนำประวัติโรงเรียน ถาม – ตอบ ข้อซักถาม จากครูที่โรงเรียน (ครูตูน) และตัวแทนนักเรียน
10.00 น. แยกสอนนักเรียน แบ่งครูอาสาประจำกิจกรรม วิชานั้นๆ ทำการเรียนการสอนเด็ก ๆ เราเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แต่ขอเน้นให้ฝึกเด็กเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ใน โดยจะวนครูสอนคนละ 1 ชม.จนครบทุกคนใน 1 วัน
ในการสอนครูอาสาสามารถจัดกิจกรรมในชั้นเรียนร่วมด้วยได้ตามแนวการสอนของแต่ละท่าน ทั้งนี้แบ่งฐานการเรียนพิเศษเป็นวิชาพละ เพื่อเน้นด้านกีฬาให้เด็กๆ เพื่อลดความตึงเครียดจากการเรียนในห้องเรียน
11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมเด็กๆ
12.30 น. สอนต่อ…..
16.00 น. หมดเวลาเรียน ครูพักผ่อนตามสบาย
17.30 น. ช่วยกันหุงข้าว ทำอาหาร รับประทานมื้อเย็น พักผ่อน
วันที่ถัดไป
《 ฐานความรู้ สร้างสายสัมพันธ์ ครูและเด็ก》
06.00 น. ทำอาหาร รับประทานอารเช้า
08.00 น. ครูอาสา พร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง และยืดเส้นยืดสาย ร่วมกิจกรรมยามเช้า ออกกำลังกายก่อนเริ่มการเรียนการสอน
08.30 น. สอนตามปกติ
12.00 น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ครูและเด็ก ๆ
13.00 น. สอนต่อ
16.00 น. เสร็จภาระกิจการสอน พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น. ช่วยกันหุงข้าว ทำอาหาร รับประทานมื้อเย็น พักผ่อน
วันกลับ
《ครูอาสาสร้างสุข 》
06.00 น. ตื่นเช้า ทำอาหาร รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ครูอาสา พร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง และยืดเส้นยืดสาย ร่วมกิจกรรมยามเช้า ออกกำลังกายเช่นเคย
09.00 น. เจอกันที่สนามบอลโรงเรียน ร่วมแข่งกีฬาสามัคคี (วิชาพละ รวม)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น. ทำกิจกรรมต่อ เล่นเกมส์การละเล่นพื้นบ้าน
15.00 น. กิจกรรมอำลาครู
16.00 น. เสร็จภาระกิจ พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น. ช่วยกันหุงข้าว ทำอาหาร รับประทานมื้อเย็น พักผ่อน

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: