20160119-3-120160119-3-1

คุณสมบูรณ์ ห่วงจริง หรือครูอี๊ด เป็นชาวสวนยางจังหวัดตรัง แม้อาชีพประจำจะไม่ได้มีโอกาสเป็นครู แต่ด้วยหัวใจที่รักความเป็นครู จึงใช้เวลาว่างทำงานจิตออาสาสอนพิเศษให้กับเด็กๆ ในตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 5 มาเรียนกว่า 20 คน

ในอดีตครูอี๊ดเคยสอบบรรจุครู แต่ไม่มีโอกาสได้ไปสอน เพราะอยู่ไกลบ้าน เมื่อเห็นว่าเด็ก ๆ ละแวกบ้านขาดโอกาสในการเรียนพิเศษและบางรายเรียนอ่อน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จึงใช้เวลาว่างหลังจากทำสวนยาง มาสอนหนังสือให้กับเด็ก ๆ ทั้งภาษาไทย คณิตศาสตร์ เริ่มแรกนักเรียนมีแค่ 2-3 คน จนปัจจุบันผู้ปกครองที่ประสบปัญหาได้ส่งนักเรียนมาเรียนกับครูอี๊ดเพิ่มขึ้น โดยจะสอนวันจันทร์ถึงศุกร์ ประมาณ 20 คน แต่หากเป็นวันเสาร์ อาทิตย์ จะมีนักเรียนมากว่า 30 คน

การเรียนการสอนนั้นจะเป็นการมาทำความเข้าใจในบทเรียนในวิชาต่าง ๆ ใช้เทคนิคง่าย ๆ สอนให้เด็กคิดเองเพื่อหาคำตอบ รวมถึงใช้หลักจิตวิทยา ใช้คำพูดที่ทำให้เด็กมีกำลังใจว่าต้องทำได้ จนนำไปสู่การปรับพฤติกรรม การสอนพิเศษนี้ไม่เคยคิดค่าใช้จ่าย เพียงทำเพราะใจรักในความเป็นครู

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.krobkruakao.com