คาราวานบุญมหากุศล สะเดาะเคราะห์ สืบชะตา เสริมมงคลชีวิต ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2564
วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
ณ โรงฆ่าสัตว์ (รุ่งโรจน์ฟาร์ม) ตรงข้าม วัดแม่นางปลื้ม ตำบลหัวร่อ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำหนดการ
06.00 น. ลงทะเบียน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เยื้องกับโรงพยาบาลพญาไท2 ถนนพหลโยธิน (ก่อนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
06.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ โรงฆ่าสัตว์ (รุ่งโรจน์ฟาร์ม) ตรงข้าม วัดแม่นางปลื้ม ตำบลหัวร่อ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
07.30 น. พร้อมกัน ณ ลาดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ
08.00 น. กิจกรรมรวบรวมเงินทำบุญ ออกใบเสร็จรับเงิน ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
09.00 น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายสังฆทานใหญ่ ช่วยเหลือเด็กติดเชื้อเอดส์ หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ
10.00 น. พิธีถวายโค-กระบือ เข้าโครงการธนาคารโค-กระบือในพระรบรมราชูปถัมภ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
11.30 น. เสร็จพิธีถวายผ้าป่า สังฆทานใหญ่ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ สะเดาะเคราะห์ สืบชะตา เสริมมงคลชีวิต ประจำปี 2564
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ทีมงานจัดเลี้ยง 1) ณ ร้านอาหารบ้านไม้ริมน้ำ ถนนอู่ทอง อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13.30 น. กราบสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14.30 น. กราบนมัสการ พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต หรือ ซำปอกง) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15.30 น. กราบนมัสการ พระมหาพุทธพิมพ์ ณ วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง
16.30 น. กราบนมัสการ พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ ณ วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง
17.30 น. กราบนมัสการ หลวงพ่อโต ปางป่าเลไลยก์ ณ วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารจีนกุ่ยหมง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (ทีมงานจัดเลี้ยง 2)
20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: