การยังชีวิตในภาวะคับขันโดยไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะอยู่ในสภาวะใดต้องมีการ เตรียมอุปกรณ์สิ่งของพื้นฐานให้พร้อม
คุณอาจพบตัวเองอยู่คนเดียวในสถานที่ห่างไกลและมีขีดจำกัดในสิ่งที่เตรียม ไว้   คู่มือนี้จะอธิบายถึงเทคนิคพื้นฐานเพื่อให้คุณ
ยังชีพได้เมื่อตกในภาวะคับขัน ในแบบต่างๆ
ถ้าคุณเคยได้รับการฝึกค่ายลูกเสือหรือยุวกาชาดมาบ้าง   คู่มือนี้จะช่วยฟื้นฟูความสามารถที่เคยฝึกมาและช่วย
ปรับให้เข้ากับภาวะคับขันแบบต่างๆ   การฝึกจะทำให้คุณและสมาชิกเพิ่มทักษะมากขึ้นและสร้างความแตกต่างให้กับตัวเอง
ระหว่าง “รอดและอยู่ได้” กับ “รอดแต่ไม่สามารถอยู่ได้”

download  ได้ที่นี่ค่ะ

http://www.4shared.com/file/71853531/91af8395/_2__SURVIVAL_MANUAL.html