20150824-1-1

One Young World คือการรวมตัวของเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ที่มีผู้นำรุ่นใหม่ที่เคยร่วมโครงการนี้มาแล้วกว่า 6,000 คนจาก 196 ประเทศทั่วโลก

ในปีนี้ กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ซึ่งเป็นการจัดการประชุมครั้งแรกในเอเชีย One Young World และ กรุงเทพมหานครจึงต้องการเฟ้นหาผู้นำเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างความ เปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและประเทศได้รับการสร้างเสริมและส่งเสริมทักษะ เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมอย่างประสบความสำเร็จ

Let’s show them what we can do!

ตอนนี้ One Young World กำลังค้นหาผู้นำรุ่นใหม่อายุ 18-30 ปี ตัวแทนประเทศไทย 100 คน สู่เวทีโลก

โอกาสสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ที่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือแก้ปัญหาสังคม เพื่อเข้าร่วมเวทีประชุมระดับโลกจากกว่า 190 ประเทศ พร้อมโอกาสรับทุนพัฒนาความคิดสู่ความจริง มูลค่ารวม 3 ล้านบาท

รับสมัครถึง 13 กันยายน 2558

ส่งใบสมัครได้ที่ https://www.oneyoungworld.com/thai-young-leaders

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oywbangkok.com/
หรือ https://www.facebook.com/oywbangkok