ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม คนถักไม้กวาดถวายวัด สวนโมกขพลาราม
โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด ปี ๖๓

วันเสาร์ที่ ๑๓ – วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๑๒ มิ.ย. เวลา ๒๑.๐๐ น.)
……………………………………………………………..
??  สถานที่
๑.สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี
๒.เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย
……………………………………………………….
?? รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ ท่าน
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๑,๔๐๐ บาท
(แบ่งจ่ายมัดจำตน ๗๐๐ #๒ ครั้ง )
………………………………………………..
?? ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑. ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ
(หากคนไม่เต็มเปลี่ยนไปรถตู้)
๒. สมทบทุน ค่าที่พัก ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
๓. สมทบทุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมถักไม้กวาด
๔. ค่าล่องเรือชมเขื่อเชียวหลาน (กุ้ยหลินเมืองไทย )
๕. ค่าล่องแพ ชมถ้ำประการัง
๖.ค่าธรรมเนียมอุทยาน (ท่าเรือ)
๗.ค่าธรรมเนียมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (เส้นทางเดินป่า1 กม.)
๘.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

** ✍? อาหารน้ำดื่มทุกมื้อรับผิดชอบตัวเอง**

…………………………………………………………………..

?? [ ความตั้งใจ ]

๑.ต้องการเผยแผ่ การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด
๒.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป
๓.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่
๔.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป

…………………………………………………………………….

?? เนื้องานกิจกรรม-ข้อแนะนำก่อนสมัคร

๑. เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ
๒. อาหารทุกมื้อต้องรับผิดชอบตัวเอง
๓. มีการอบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว
๔. พักในสถานปฏิบัติธรรม สำรวมและรักษาความสงบ
๕. ชมโรงมหรสพทางวิญญาณ (สวนโมกขไชยา)
๖. อยู่กับธรรมชาติศึกษาผลงานธรรมของท่านพุทธทาส
๗.แช่บ่อน้ำพุร้อน ท่ามกลางธรรมชาติ
๘. ล่องเรือเที่ยวชมเขื่อนเชี่ยวหลานและล่องแพชมถ้ำประการัง
๙. ให้ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรม
๑๐.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมาและอบายมุขทุกชนิด

………………………………………………………………….

?? [ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้จนกว่าจะเต็ม พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ  ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScchiR6eE1U7AKmrNI7wGD1YXlzQr5N994mendmNREUvKyawQ/viewform?usp=sf_link

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail  ? จากทีมงาน **

…………………………………………………………………..

คืนวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

(อาสาที่ขึ้นรถ ป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซีพระราม ๒ รถจะไปถึงเวลา ๒๑.๓๐ )

วันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๗.๓๐น. – ๐๘.๓๐ น. พักรับประทานอาหารเช้า หน้าสวนโมกขฯ (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. จัดสัมภาระเข้าที่พักโรงนอน แยก หญิง-ชาย พร้อมทั้งอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในกิจกรรมถักไม้กวาดถวายวัด
เวลา ๑๐.๒๐ น. – ๑๒.๐๐ น. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ขั้นต้น รอบเช้า
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน จะมีร้านค้าหน้าสวนโมกข (รับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น . อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ฝึกปฏิบัติจนเสร็จบริบูรณ์
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น . ชมโรงมหรสพทางวิญญาณ ร่วมใจถวายสังฆทานและไม้กวาดทางมะพร้าว
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. พักผ่อนแช่น้ำพุร้อน และรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน
เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. นอนหลับพักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๔.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
อาบน้ำเก็บสัมภาระและทำความสะอาดที่พัก
เวลา ๐๕.๐๐ น.- ๐๖.๐๐ น.ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.. พักรับประทานอาหารเช้า ในปั๊ม ปตท.(มีร้านข้าวแกง)
และเตรียม ข้าวกล่องไว้กินบนเรือในมื้อกลางวันด้วย (อาหารต้องให้ทางร้านเตรียมใส่ถุง หรือไม่อาสาต้องเตรียมกล่องข้าวมาใส่ เพราะ กล่องโฟมนำเข้าพื้นที่ไม่ได้)

เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย)
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ล่องเรือชมเขื่อนเชี่ยวหลาน กุ๊ยหลินเมืองไทย ล่องแพชมถ้ำประการัง ทานอาหารกลางวันและพักเล่นน้ำแพเพลินไพร ท่ามกลางธรรมชาติ

เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ล่องเรือกลับท่าเรือและเปลี่ยนเสื้อผ้าทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๐๓.๓๐ น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(**✍? กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**)

…………………………………………………………………….
?? [ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.xn--42c1dhzaq5aeb.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

?? [ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

? โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: