กิจกรรมช่วยน้องหมา ที่ไม่มีเจ้าของโดยการปั่นจักรยานนำอาหารไปไห้