เพราะคิดเสมอว่าทุกวันอาจจะเป็นวันสุดท้าย จึงอยากทำความดีทิ้งไว้เพื่อค้นหา ‘คุณค่าของชีวิต’