ประธาน โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้รักกัน” ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา วอนคนไทยให้อภัยแก่กัน พร้อมเผย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสั่งบ้านเมืองรอดได้ เพราะ “การให้”
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ในฐานะประธานโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้รักกัน” ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษาเปิดเผยว่า บ้านเมืองเรามีความขัดแย้งกันรุนแรงในวันนี้ ทำให้หวนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อราวปี พ.ศ. 2517 – 2524 ที่ประเทศไทยเคยประสบปัญหาเกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงขึ้นในชาติ คนไทยรบราฆ่าฟันกันเองด้วยเหตุผลจากความแตกต่างทางความคิด ฝ่ายที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงของประเทศพยายามใช้ทุกวิถีทางที่จะยุติความ รุนแรงลงให้ได้ จนในที่สุดความสงบก็กลับคืนมา เหตุการณ์สงบลงได้โดยที่ไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธเข้ารบราฆ่าฟันกันเลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรัสถามพวกเราคณะทำงานว่า ทราบไหมว่าเหตุการณ์ความรุนแรงสงบลงได้อย่างไร พวกเราตอบว่าไม่ทราบ พระองค์จึงทรงเฉลยว่าบ้านเมืองรอดมาได้เพราะคนไทยยัง “ให้” กันอยู่ ซึ่งตนเองยังจดจำมาจนถึงทุกวันนี้

ดร.สุเมธ กล่าวอีกว่า การให้ที่ถือว่าทำยากมากต้องอาศัยความกล้าหาญมาก ก็คือ การให้อภัยแก่ทั้งตนเองและผู้อื่น เพราะการให้อภัยนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะให้เราใช้ความอดทน สร้างความกล้าหาญที่จะทำดี เอาชนะกิเลสตัวเองเพื่อสร้างมิตร หยุดทะเลาะกัน หันมารักษาบ้าน หลาย ๆ บ้านรวมกันก็เป็นชาติของเรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรากตรำพระวรกายทรงงานหนักมากว่า 60 ปี ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเริ่มทำความดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อให้เกิดประโยชน์ แล้วประโยชน์นั้นจะกลับมาตอบแทนเรา ถ้าหากเราทุกคนช่วยกันพยุงบ้านเมืองเอาไว้ ตั้งจิตอยู่ในความดี ทำแต่ความดี รักและให้อภัยกัน จะเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว