ผมเป็นผู้พิการทางสายตา (เลื่อนลางสามารถช่วยตัวเองได้) อยากจะสอนหนังสือเด็ก ๆ ที่ขาดโอกาส ผมไม่ได้จบสูงอะไรมากหรอกครับ แค่ ปวส.คอมพิวเตอร์ แต่ก็อยากจะช่วยเหลือสังคมบ้างคับ