เคยได้รับโอกาส เลยอยากมอบโอกาสให้กับผู้อื่นบ้างค่ะ