กิจกรรมทำบ้านปลา ดำน้ำดูปะการัง 6 เม.ย. 2566
@ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

       กรีน อีเว้นท์ Green Event ( กิจกรรมสีเขียว ) เป็นกิจการเพื่อสังคม ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่มูลนิธิหรือ NGO ( ไม่มีเงินเดือน ไม่มีรายได้จากเงินบริจาค ) แต่เป็นกลุ่มจัดค่ายกิจกรรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และทริปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นสนับสนุนชุมชน ให้ชาวบ้านมีรายได้ หากคนพื้นที่อยู่ได้ ทรัพยากรธรรมชาติก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรม แบ่งไปสนับสนุนชมรมจิตอาสาไม่แสวงผลกำไร ในนามเพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม https://www.facebook.com/EPV.or.th ( ผู้จัดเครือเดียวกัน ) และสะสมเป็นทุนทำงานเพื่อสังคมด้านต่างๆ โดยไม่ต้องอาศัยเงินบริจาค

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 ( วันหยุดนักขัตฤกษ์เนื่องในวันจักรี )
06.30 น รวมพลขึ้นรถที่ ปตท.สนามเป้า ( อยู่ใกล้ ททบ.5 หรือ BTS สนามเป้า ริมถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ ดูแผนที่ได้ในห้องกิจกรรม ) , รถออก 07.00 น
– เดินทางโดยรถบัสแอร์ , กรณีใกล้วันเดินทางแล้วผู้เข้าร่วมไม่ถึง 30 คนค่าเหมารถบัสไม่พอขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถตู้
– ออกจาก ปตท.สนามเป้าแล้วขึ้นทางด่วนวิ่งเส้นบูรพาวิถี
– เดินทางถึงท่าเรือไปเกาะขามช่วง 10.00-11.00 น โดยประมาณ ( ขึ้นอยู่กับรถติดมากน้อยแค่ไหน ซึ่งแต่ละปีที่เคยไปทำเวลาได้ไม่เท่ากัน )
– ลงเรือ รอบ 10.30 น หรือรอบ 11.00 น ( ฟังการนัดหมายบนรถ )
– นั่งเรือไปเกาะขามใช้เวลาประมาณ 20 กว่านาที
– รวมพลบนเกาะ เรียนรู้วิธีการทำบ้านปลาจากซั้งเชือก โดยวิทยากรของกรีน อีเว้นท์ ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากเทศบาลตำบลเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง นำมาสอนต่อให้สมาชิกลองช่วยกันทำขึ้นมา 1 ชุด
( บ้านปลาจากซั้งเชือกที่ทำขึ้น ผู้จัดกิจกรรมจะนำกลับ เมื่อสะสมได้ 10 ชุดขึ้นไป จะนำไปมอบให้สมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง )
– สอนการใช้อุปกรณ์ดำน้ำแบบ Snorkel ( เป็นการสวมชูชีพ ลอยตัว-คว่ำหน้าผิวน้ำ ไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็น )
12.00 น หารับประทานอาหารกันเองได้ตามร้านขายอาหารตามสั่งบนเกาะ
12.30 น ผู้ที่จะดำน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า สวมใส่อุปกรณ์ชูชีพ เตรียมตัวลงดำน้ำใกล้ชายฝั่ง
– กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง ไม่ได้บังคับ แล้วแต่ความสมัครใจ ค่าดำน้ำ 50 บาท ไม่ได้รวมอยู่ในค่าสมัคร เป็นค่าเช่าอุปกรณ์ของกองทัพเรือ จ่ายหน้างาน ผู้จัดจะรวบรวมยอดคนที่จะดำน้ำให้ จนท.
– สำหรับคนที่ไม่ประสงค์จะดำน้ำ สามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นรอ เช่น พายเรือคายัค นั่งเรือท้องกระจก หรือปูเสื่อนั่งพักผ่อนรอที่ชายหาด เป็นต้น
– อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะก่อนกลับ
15.00 น กลับออกจากเกาะ เดินไปลงเรือ นั่งเรือข้ามกลับไปขึ้นฝั่ง
– ขึ้นรถเดินทางไปแวะเยี่ยมชม-ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ( ประมาณ 30-40 นาที ฟังการนัดเวลาบนรถ )
16.30 น เดินทางกลับออกจากสัตหีบ แวะซื้อของฝากเมืองชลบุรี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
คาดว่าน่าจะถึงกรุงเทพฯ ประมาณสองทุ่มกว่า ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

หมายเหตุ : ลำดับกิจกรรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน้างาน

สิ่งที่สมาชิกต้องเตรียมไปด้วย
– เสื้อผ้าเปลี่ยน 1 ชุด ( สำหรับคนที่จะลงน้ำ )

รับสมัคร 40 คน ( กรณีมีผู้สนใจเยอะขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้จัดพิจารณาได้ว่าจะปรับเพิ่มจำนวนหรือไม่ )

ค่าสมัครผู้ใหญ่คนละ 950 บาท เด็กคนละ 900 บาท
สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
(1) รถบัสแอร์ไป-กลับ กรณีใกล้วันเดินทางแล้วผู้เข้าร่วมไม่ถึง 30 คนค่าเหมารถบัสไม่พอขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถตู้ ( รวมประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้โดยสารทั้งรถตู้รถบัส )
(2) ค่าเรือไป-กลับเกาะขามรวมค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ
(3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม
(4) สตาฟและวิทยากร
(5) สำหรับผู้ที่ต้องการใบประกาศเพื่อนำไปใช้สามารถขอรับได้ ( จะได้รับเป็นไฟล์รูปภาพหลังจบงาน สามารถนำไปประกอบพล็อต-รายงานของ นร. นศ. หรือเก็บไว้เป็นเรซูเม่ หรือเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกได้ )

สำหรับคนที่จะเดินทางไปเองไม่ไปกับรถหมู่คณะ จำกัด 10 คน นัดพบที่ท่าเรือไปเกาะขาม หรือ ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สมทบค่ากิจกรรมผู้ใหญ่คนละ 650 บาท เด็กคนละ 600 บาท

สิ่งที่ไม่รวมในค่าสมัคร
(1) อาหารและน้ำดื่ม สามารถหารับประทานเองได้ตามร้านขายอาหารตามสั่งบนเกาะ
(2) ค่าดำน้ำ 50 บาท ไม่ได้รวมอยู่ในค่าสมัคร เป็นค่าเช่าอุปกรณ์ของกองทัพเรือ ไม่ได้บังคับ แล้วแต่ความสมัครใจ

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ***
1. ไม่จำกัดอายุ ( เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน ) โดยท่านต้องพิจารณาเอาเองจากโปรแกรมว่าสุขภาพของท่านเหมาะสมกับโปรแกรมนี้หรือไม่
2. ผู้สมัครต้องมีความเข้าใจในคำว่าค่ายกิจกรรม หรือกิจกรรมเพื่อสังคม งานของเราเป็นแนวเข้าค่าย ไม่ใช่ลักษณะของบริษัททัวร์ท่องเที่ยว ( ไม่มีไกด์ทัวร์ มีแค่สตาฟคอยดูว่าคนขึ้นรถครบไม่ครบ )

*** ข้อตกลง ***
1. การโอนค่าสมัครเป็นการผูกมัดกันตามธรรมเนียมสากล เมื่อจองสิทธิ์แล้วไม่สะดวกไปด้วยเหตุใดก็ตาม ( ยกเว้นข้อ 2 ) ไม่สามารถขอเงินคืนและไม่สามารถเก็บยอดไว้สมัครครั้งอื่นได้ ( แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมได้ )
2. กรณีพิเศษ เฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ก่อนถึงวันเดินทาง สามารถเก็บยอดค่าสมัครไว้ใช้รอบอื่นหรือกิจกรรมอื่นของเราได้ แต่ต้องมีเอกสารการแพทย์ยืนยัน ( ไม่รับรูปถ่าย ATK ) ผลล่วงหน้าไม่เกิน 10 วันก่อนวันเดินทาง
3. เหตุที่อยู่เหนือการควบคุมที่จำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรม เช่น ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติรัฐประหาร จลาจล ก่อการร้าย ส่วนโรคระบาดเฉพาะมีประกาศข้อบังคับจากภาครัฐ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทาง หรือมีการปิดสถานที่เท่านั้น หากผู้จัดยกเลิกงาน สามารถรับเงินคืนได้เต็มจำนวน
4. ผู้สมัครเข้าร่วมถือว่ายินยอมให้ถ่ายทำและอนุญาตให้นำภาพหรือคลิปที่มีตนเองปรากฎอยู่เผยแพร่ออกสื่อได้ทุกช่องทาง

<<< ขั้นตอนและวิธีการสมัคร >>>

1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box ( ข้อความแชท ) เพจ กรีน อีเว้นท์ Green Event www.facebook.com/GreenEvent.or.th
ช่องทางสำรอง ส่งข้อความได้ทางไลน์ เบอร์ 0845266834
ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
– ระบุชื่อกิจกรรม ( ทำบ้านปลา ดำน้ำ เกาะขาม ) เพราะบางทีเรามีหลายงาน
– คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล ( หากไม่ประสงค์ให้โพสประกาศชื่อจริง-นามสกุล สามารถบอกได้ )
– ชื่อเล่น ( เพื่อจัดทำป้ายชื่อห้อยคอ )
– เบอร์โทรศัพท์มือถือ ( ไว้ติดต่อกันเวลาจำเป็น )

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 3-5 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน ( ยิ่งใกล้เต็มจะปรับลดเวลาลงเรื่อยๆ เหลือ 1-2 วัน )

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม web.facebook.com/events/139342612094220 เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน

ติดต่อสอบถาม ว่าที่ร้อยเอก สราวุฒิ สารคำ 084-526-6834 ( มีไลน์ )

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: