กิจกรรมนั่งรถไฟปลูกป่า 20 พ.ค. 2566
@ ทางรถไฟสายมรณะ ( สะพานข้ามแม่น้ำแคว – ถ้ำกระแซ ) – อุทยานปราสาทเมืองสิงห์ – น้ำตกไทรโยคน้อย จ.กาญจนบุรี

       กรีน อีเว้นท์ Green Event ( กิจกรรมสีเขียว ) เป็นกิจการเพื่อสังคม ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่มูลนิธิหรือ NGO ( ไม่มีเงินเดือน ไม่มีรายได้จากเงินบริจาค ) แต่เป็นกลุ่มจัดค่ายกิจกรรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และทริปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นสนับสนุนชุมชน ให้ชาวบ้านมีรายได้ หากคนพื้นที่อยู่ได้ ทรัพยากรธรรมชาติก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรม แบ่งไปสนับสนุนชมรมจิตอาสาไม่แสวงผลกำไร ในนามเพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม https://www.facebook.com/EPV.or.th ( ผู้จัดเครือเดียวกัน ) และสะสมเป็นทุนทำงานเพื่อสังคมด้านต่างๆ โดยไม่ต้องอาศัยเงินบริจาค

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566
06.30 น รวมพลที่ ปตท.สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ( มีแผนที่ให้ดูในห้องกิจกรรม ) , รถออก 07.00 น
– รถวิ่งเส้นบรมราชชนนี ( ผู้ที่จะขอขึ้นระหว่างทางต้องนัดตรงจุดเด่น เช่น หน้าขนส่งสายใต้ใหม่ เป็นต้น )
– เดินทางโดยรถบัสแอร์ , กรณีใกล้วันเดินทางแล้วผู้เข้าร่วมไม่ถึง 30 คนค่าเหมารถบัสไม่พอขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถตู้ ( รวมประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้โดยสารทั้งรถตู้รถบัส )
10.20 น ( โดยประมาณ ) เดินทางถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว
– รถบัส/รถตู้จะส่งลงสะพานข้ามแม่น้ำแคว เพื่อรอขึ้นรถไฟ ( รถบัส/รถตู้จะไปดักรอรับที่ถ้ำกระแซ )
– ขึ้นรถไฟจากสถานีสะพานแควใหญ่ไปสถานีถ้ำกระแซ, รถไฟขบวนที่ 257 ออกจากสถานีสะพานแควใหญ่ 10.44 น ผ่านโค้งมรณะ เลียบไปตามแม่น้ำแคว ( ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาทีถึงสถานีถ้ำกระแซ )
11.55 น ( โดยประมาณ ) ถึงสถานีถ้ำกระแซ ลงจากรถไฟ
– ยิงหนังสติ๊กปลูกป่าขึ้นบนเนินเขาถ้ำกระแซ และบริเวณสะพานถ้ำกระแซ
– ให้เวลาเยี่ยมชมถ้ำกระแซ และทางรถไฟสายมรณะ
– รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น กลับขึ้นรถบัส/รถตู้ เดินทางไปอุทยานปราสาทเมืองสิงห์
– เยี่ยมชมอุทยานปราสาทเมืองสิงห์ 30-40 นาที
– ขึ้นรถ ออกเดินทางไปยังน้ำตกไทรโยคน้อย
14.50 น ( โดยประมาณ ) ถึงน้ำตกไทรโยคน้อย เที่ยวชมน้ำตก
16.20 น ขึ้นรถ แวะซื้อของฝาก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
คาดว่าน่าจะถึงกรุงเทพฯ ประมาณทุ่มกว่า ( 19.10 – 19.30 ) ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

หมายเหตุ : ลำดับกิจกรรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน้างาน

 

รับสมัคร 40 คน ( กรณีมีผู้สนใจเยอะขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้จัดพิจารณาได้ว่าจะปรับเพิ่มจำนวนหรือไม่ )

ค่าสมัครคนละ 650 บาท ( ชาวต่างชาติโปรดแจ้งเพราะค่ารถไฟและค่าเข้าปราสาทเมืองสิงห์แพงกว่า )
สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
(1) รถบัสแอร์ไป-กลับ กรณีใกล้วันเดินทางแล้วผู้เข้าร่วมไม่ถึง 30 คนค่าเหมารถบัสไม่พอขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถตู้ ( รวมประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้โดยสารทั้งรถตู้รถบัส )
(2) ค่าตั๋วรถไฟจากสถานีสะพานแควใหญ่-สถานีสะพานถ้ำกระแซ
(3) ค่าธรรมเนียมเข้าชมปราสาทเมืองสิงห์
(4) อาหารกลางวันและน้ำดื่ม
(5) วัสดุ อุปกรณ์ เช่น หนังสติ๊ก เมล็ดพันธุ์ปลูกป่า เอกสารการเรียนรู้ ป้ายชื่อ
(6) สตาฟและวิทยากร
(7) สำหรับผู้ที่ต้องการใบประกาศเพื่อนำไปใช้สามารถขอรับได้ ( จะได้รับเป็นไฟล์รูปภาพหลังจบงาน สามารถนำไปประกอบพล็อต-รายงานของ นร. นศ. หรือเก็บไว้เป็นเรซูเม่ หรือเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกได้ )

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ***
1. ไม่จำกัดอายุ ( เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน ) โดยท่านต้องพิจารณาเอาเองจากโปรแกรมว่าสุขภาพของท่านเหมาะสมกับโปรแกรมนี้หรือไม่
2. ผู้สมัครต้องมีความเข้าใจในคำว่าค่ายกิจกรรม หรือกิจกรรมเพื่อสังคม งานของเราเป็นแนวเข้าค่าย ไม่ใช่ลักษณะของบริษัททัวร์ท่องเที่ยว ( ไม่มีไกด์ทัวร์ มีแค่สตาฟคอยดูว่าคนขึ้นรถครบไม่ครบ )

*** ข้อตกลง ***
1. การโอนค่าสมัครเป็นการผูกมัดกันตามธรรมเนียมสากล เมื่อจองสิทธิ์แล้วไม่สะดวกไปด้วยเหตุใดก็ตาม ( ยกเว้นข้อ 2 ) ไม่สามารถขอเงินคืนและไม่สามารถเก็บยอดไว้สมัครครั้งอื่นได้ ( แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมได้ )
2. กรณีพิเศษ เฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ก่อนถึงวันเดินทาง สามารถเก็บยอดค่าสมัครไว้ใช้รอบอื่นหรือกิจกรรมอื่นของเราได้ แต่ต้องมีเอกสารการแพทย์ยืนยัน ( ไม่รับรูปถ่าย ATK ) ผลล่วงหน้าไม่เกิน 10 วันก่อนวันเดินทาง
3. เหตุที่อยู่เหนือการควบคุมที่จำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรม เช่น ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติรัฐประหาร จลาจล ก่อการร้าย ส่วนโรคระบาดเฉพาะมีประกาศข้อบังคับจากภาครัฐ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทาง หรือมีการปิดสถานที่เท่านั้น หากผู้จัดยกเลิกงาน สามารถรับเงินคืนได้เต็มจำนวน
4. ผู้สมัครเข้าร่วมถือว่ายินยอมให้ถ่ายทำและอนุญาตให้นำภาพหรือคลิปที่มีตนเองปรากฎอยู่เผยแพร่ออกสื่อได้ทุกช่องทาง

 

<<< ขั้นตอนและวิธีการสมัคร >>>

1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box ( ข้อความแชท ) เพจ กรีน อีเว้นท์ Green Event www.facebook.com/GreenEvent.or.th
ช่องทางสำรอง ส่งข้อความได้ทางไลน์ เบอร์ 0845266834
ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
– ระบุชื่อกิจกรรม ( นั่งรถไฟปลูกป่า ) เพราะบางทีเรามีหลายงาน
– คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล ( หากไม่ประสงค์ให้โพสประกาศชื่อจริง-นามสกุล สามารถบอกได้ )
– ชื่อเล่น ( เพื่อจัดทำป้ายชื่อห้อยคอ )
– เบอร์โทรศัพท์มือถือ ( ไว้ติดต่อกันเวลาจำเป็น )

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 3-5 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน ( ยิ่งใกล้เต็มจะปรับลดเวลาลงเรื่อยๆ เหลือ 1-2 วัน )

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม web.facebook.com/events/175680115301582 เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน

ติดต่อสอบถาม ว่าที่ร้อยเอก สราวุฒิ สารคำ 084-526-6834 ( มีไลน์ )

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: