20150527-0-0

บทบาทอาสาสมัครในภัยพิบัติ (ระดับที่ 3)
**งานอาสาสมัครเพื่อตอบสนองระหว่างเกิดภัยพิบัติ (Response and Relief Stage) กรณีศึกษา “Medical Teams International Volunteer”

Medical Teams International Volunteer เป็นกลุ่มอาสาสมัครทางการแพทย์ ที่ทำงานช่วยเหลือด้านสุขภาพในระดับนานาชาติ รวมถึงทำงานตอบสนองในภาวะภัยพิบัติ โดยมีการส่งทีมอาสาสมัครทางการแพทย์ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญลงไปทำงานช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บ/ เจ็บป่วยในพื้นที่ประสบภัย และทำงานพัฒนาด้านสุขภาพในพื้นที่

เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ Medical Teams International Volunteer จะมีการจัดส่งทีมไปช่วยเหลือภายใน 48 ชั่วโมง โดยมีการระดมอาสาสมัครทางการแพทย์ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมอยู่ในระบบ โดยเข้าไปทำงานร่วมกับองค์กรภาคีด้านสุขภาพในพื้นที่

อาสาสมัคร ของ Medical Teams International จะต้องมีความพร้อมคุณสมบัติ อาทิ เป็นแพทย์หรือพยาบาลที่ผ่านการจดทะเบียนหรือการรับรอง มีร่างกายที่แข็งแรงมากพอที่จะสามารถ ปีน ยก หรือ ทำงานในสภาวะอากาศที่สุดขั้ว และอาจไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานในเงื่อนไขที่ยากลำบาก มีภูมิต้านทางโรค หรือผ่านการฉีดวัคซีนโรค เช่น ไวรัสตับอักเสบ A-Bไข้เหลือง และสามารถทำงานได้ในระยะหลายสัปดาห์

อาสาสมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ทำงานในภัยพิบัติมาก่อน มีความเชี่ยวชาญในแผนกฉุกเฉิน การรักษาอาการบาดเจ็บ หรือมีประสบการณ์ด้าน ICU, CCU

Medical Teams International มีประสบการณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และล่าสุดกำลังทำงานช่วยเหลือที่ประเทศเนปาล จากภัยพิบัติแผ่นดินไหวด้วยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
http://www.medicalteams.org