สภาเครือข่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม จึงได้ต่อยอดและพัฒนาโครงการเพื่อโรงเรียน และเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แด่น้องในถิ่นไกล โดยดำเนินการรับบริจาคสมุด และสมุดเหลือใช้เพื่อทำเป็นสมุดทำมือและรับบริจาคอุปกรณ์การเรียน นำไปมอบให้แก่น้องในโรงเรียนชนบท เพื่อเป็นการให้กำลังใจน้อง ๆ ด้วยการเติมความรักให้มีรอยยิ้มที่สดใส สภาเครือข่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนที่เป็นผลกำไรอีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้การศึกษาในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกล

วัตถุประสงค์

  • เพื่อมอบสมุดทำมือเป็นอุปกรณ์การเรียน ในโรงเรียนขาดแคลน
  • เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อนักเรียนโรงเรียนขาดแคลน
  • เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในภาคประชาสังคม

รายชื่อโรงเรียน

โรงเรียนวัดบ้านยาง                           ตำบลบ้านยาง    อำเภอเสาไห้     จังหวัดสระบุรี

โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์)     ตำบลบ้านยาง    อำเภอเสาไห้     จังหวัดสระบุรี

โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)          ตำบลม่วงงาม    อำเภอเสาไห้     จังหวัดสระบุรี

โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์      ตำบลม่วงงาม    อำเภอเสาไห้     จังหวัดสระบุรี

โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)   ตำบลเมืองเก่า    อำเภอเสาไห้     จังหวัดสระบุรี

โรงเรียนวัดบ้านซุ้ง(อิสระวิทยา)               ตำบลเริงราง     อำเภอเสาไห้     จังหวัดสระบุรี

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: