12508889_10

ลาร่าเป็นลูกครึ่งไทย – อิตาเลี่ยน อายุ 24 ปี เธออุทิศตนให้กับงานสิทธิมนุษยชน ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ เธออาจจะจากเราไปในไม่ช้า จากมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคีเมีย) เพราะเวลาของเธอกำลังเหลือน้อยลงทุกที เรายังสามารถช่วยผู้ป่วยลูคีเมียกว่า 1,900 คนทั่วประเทศไทย และลาร่าได้ ด้วยการตรววจเลือดบริจาค Stemcell กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

@match4larathailand

คุณสมบัติของอาสาสมัคร

1.อาสาสมัครต้องสมัครพร้อมกับการบริจาคโลหิต
2. อายุระหว่าง 18 – 50ปี
3. อาสาสมัครต้องไม่อาศัยในประเทศอังกฤษ ในระหว่าง ปีพ.ศ. 2523 – 2539

ผู้สนใจติดต่อ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โทร : 02-256-4300,02-263-9600 ต่อ 1301, 1310 หรือ 1771

www.stemcellthairedcross.com
www.match4lara.com
Facebook : match4larathailand