อยากช่วยผู้อื่นมั่ง, อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน