ประชาสัมพันธ์งานอาสาเย็บเต้านมเทียมให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ทางพบมิตร จิตอาสา มีความตั้งใจที่จะส่งมอบเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง จำนวน 5 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 30 ชุด ในเดือน ตุลาคม 2565

เนื่องด้วยขาดการประชาสัมพันธ์ จึงทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่มาก

จึงอยากขอฝากให้อาสาสมัคร ที่พบเห็นประกาศนี้ ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ด้วย

ขอบคุณค่ะ

ตัวแทนกลุ่มพบมิตร จิตอาสา

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: