รู้วันเกิด แต่ไม่รู้วันตาย ก่อนตายขอทำความดีเพื่อส่วนรวม