EM Ball จุลินทรีย์ที่ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย ใน คู คลอง แม่น้ำ และแหล่งน้ำเสียทุกชนิด. ช่วยกำจัดกลิ่นเน่าเสียได้

เราจะมาร่วมกันทำจิตอาสาด้วยการปั้น em ball เพื่อส่งต่อให้ชุมชน

สิ่งที่อาสาจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

-ได้รับความรู้ในการทำEm ball

-ฝึกทำ EM ball

-รู้จักการแบ่งปัน

กำหนดการ

08.30 ลงทะเบียน ทำความรู้จักกัน กิจกรรมสัมพันธ์

08.40 รับฟังคำอธิบายจากวิทยากร ก่อนลงมือทำกิจกรรม อาสาร่วมแรงปั้น EM ball จุลินทรีย์ดี เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำ

12.30 เสร็จสิ้นกิจกรรม

## มีเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้อาสาทุกท่าน

 

กดติดตามกันได้ที่ เพจ https://www.facebook.com/pobmitvolunteer

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: