ปั้น EM Ball บำบัดน้ำเสียเพื่อชุมชน เสาร์ 4 พฤษภาคม 2567 (ใกล้ไอคอนสยาม)

EM Ball จุลินทรีย์ที่ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย ใน คู คลอง แม่น้ำ และแหล่งน้ำเสียทุกชนิด. ช่วยกำจัดกลิ่นเน่าเสียได้

เราจะมาร่วมกันทำจิตอาสาด้วยการปั้น em ball เพื่อส่งต่อให้ชุมชน

 สิ่งที่อาสาจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

-ได้รับความรู้ในการทำEm ball

-ฝึกทำ EM ball

-รู้จักการแบ่งปัน

 กำหนดการ

08.30 ลงทะเบียน ทำความรู้จักกัน กิจกรรมสัมพันธ์

08.40 รับฟังคำอธิบายจากวิทยากร ก่อนลงมือทำกิจกรรม อาสาร่วมแรงปั้น EM ball จุลินทรีย์ดี เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำ

12.30 เสร็จสิ้นกิจกรรม

มีเกียรติบัตรรับรองให้อาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม แจกหลังเสร็จกิจกรรม

สามารถนำเอกสารหรือสมุดมาให้เซ็นเพื่อรับรองชั่วโมงกิจกรรมได้ (หากมี)

สถานที่จัดกิจกรรม

การเดินทางสะดวก ด้วย BTS ลงสถานีคลองสาน นั่งมอไซค์ 20 บาท ถึงเลย

 

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: