ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “ผ้าป่ามหากุศลเพื่อเด็กพิการ”

ด้วยความร่วมมือของ มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (มูลนิธิ สกพ.) และ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.)

วันที่ 30 มีนาคม 2567

สถานที่: ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

ลงทะเบียน: https://forms.gle/njHBUbRAnvi1Fjhg7

** เปิดรับผู้เข้าร่วมงานแบบ On-site จำนวนจำกัด โดยท่านที่ลงทะเบียนก่อน จะได้รับสิทธิ์ก่อน (First come, first served)

____________________

หมายเหตุ

** ท่านสามารถร่วมบุญ “ผ้าป่ามหากุศลเพื่อเด็กพิการ” เพื่อปรับปรุงอาคารและห้องกิจกรรมการเรียนรู้และฟื้นฟู สำหรับเด็กพิการและครอบครัว พร้อมร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Buddhism for SDGs) ได้ที่

1. ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ”

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 037-2-60430-2

2. ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อเด็กพิการในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)”

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 010-4-33969-4

* กิจกรรมและช่วงเวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
* สถานที่จัดกิจกรรม On-site ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร / กิจกรรม Online ติดตามได้ทางเพจ พระมหานภันต์ สกพ. – Ven.Napan IBHAP

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: