20141109

บรรดาสัตว์ทั้งหลาย ก็ถือเป็นเพื่อนร่วมโลกที่เราต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เมื่อถึงคราวเจ้าสัตว์เหล่านี้ลำบาก มนุษย์อย่างเราจะนิ่งดูดายได้อย่างไร มาชมเรื่องราวน่ารักๆของพ่อลูก ที่เอาเรือออกไปช่วยเหลือกวางที่ไม่สามารถลุกยืนหรือเดินได้เนื่องจากทะเลสาปได้กลายเป็นน้ำแข็งจนหมด ให้สามารถกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย